Obveza poslodavca – upoznavanje radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme (čl.221.g)

Specifičnost organizacije rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi jest korištenje digitalne tehnologije i infrastrukture u okviru automatiziranog sustava upravljanja utemeljenog na algoritmima. Stoga je odredbom članka 221.g Zakona o radu propisano da je poslodavac, bilo da se radi o digitalnoj radnoj platformi ili agregatoru, radi ostvarivanja prava propisanih ovim ili drugim propisom obvezan prije početka rada, između ostalog, upoznati radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme i načinom donošenja odluka u automatiziranom sustavu upravljanja.

Zakonske odredbe pritom ne propisuju način na koji će poslodavac ispuniti predmetnu obvezu, ali mišljenja smo da isti mora biti prikladan i učinkovit. Ukoliko je to u konkretnom slučaju mobilna aplikacija koja omogućava primjenu svih zahtjeva Zakona, tada će isto biti dozvoljeno, no skrećemo pažnju na činjenicu da se obveza informiranja iz predmetnog članka odnosi na razdoblje prije početka rada koji se obavlja korištenjem digitalne radne platforme.

Dakle, ako se upoznavanje radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme i načinom donošenja odluka u automatiziranom sustavu upravljanja ne odvija izravno već se obavlja putem određenog sustava/aplikacije radnik bi trebao dobiti pristup tom sustavu (mobilnoj aplikaciji) prije početka izvršavanja ugovornih obveza u okviru zasnovanog radnog odnosu kod poslodavca.