Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k)

Radi omogućavanja neometane profesionalne komunikacije odnosno povezivanja i razmjene informacija u poslovnom procesu s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca, člankom 221.k Zakona o radu propisana je dužnost digitalne radne platforme ili agregatora kao poslodavca da osobama koje kod njega obavljaju poslove osigura mogućnost uspostave kontakta.

Ovo stoga što su platformski radnici  međusobno nepovezane fizičke osobe koje rade na različitim lokacijama, ali pritom za istog poslodavca, zbog koje je specifičnosti obavljanja posla njihova mogućnost kontakta s drugim takvim osobama (ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa) te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca značajno otežana.

Pritom nije od značaja činjenica da radnik u obavljanju svog posla s ostalim osobama nema nikakve stvarne povezanosti, kao što navodite. Naime, upravo je smisao predmetne odredbe omogućiti radniku povezivanje s drugim radnicima i ostalim osobama kod poslodavca angažiranim u radu putem digitalne radne platforme, kako bi im se olakšalo ostvarivanje zajedničkih interesa vezanih uz zaštitu radničkih prava.

Na koji će način poslodavac ispuniti ovu obvezu Zakon o radu ne propisuje. Međutim, mišljenja smo da isti mora biti prikladan i predstavljati učinkovito sredstvo koje omogućuje sudjelovanje u zahtijevanoj komunikaciji svim navedenim osobama. Kao jedan od odgovarajućih načina osiguravanja mogućnosti profesionalne komunikacije s ostalim radnicima poslodavca mogla bi biti, primjerice, uključenost u WhatsApp grupu ili slične platforme u koje mogu biti uključene sve osobe na koje se odnosi zakonska obveza omogućavanja profesionalne komunikacije.