Obveza vraćanja isprava radniku

Sukladno odredbi članka 130. stavka 2. Zakona o radu poslodavac je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Ujedno, temeljem članka 226. stavka 1. točke 31. istog Zakona, predviđena je ovlast inspektora rada da prilikom provedbe inspekcijskog nadzora usmenim rješenjem u zapisnik poslodavcu naredi da u ostavljenom roku vrati radniku nakon prestanka radnog odnosa sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ili mu izda potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Također, radnik povrat isprava od poslodavca može zatražiti i sudskim putem.

Slijedom navedenog, radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca možete se izravno obratiti Državnom inspektoratu, Inspekciji rada na adresu Šubićeva 29, Zagreb ili putem kontakt obrasca objavljenog na mrežnim stranicama  Državnog inspektorata, a pristupiti mu možete i putem poveznice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.