ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 425-01/1-17-14

Zagreb, 19. listopada 2017.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj 22/2015 i 73/2015), ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu donosi

ODLUKU
o neizboru kandidata

I.

Na temelju provedenih intervjua po raspisanom javnom natječaju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 96/2017 od 27. rujna 2017. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje KLASA: 112-03/17-01/01, URBROJ: 425-01/1-17-1 za zasnivanje radnog odnosa u Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu za radno mjesto broj:
8. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s bolovanja, ravnatelj Zavoda donio je Odluku o neizboru kandidata/kinja.

II.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   RAVNATELJ
Vitomir Begović