Održan drugi znanstveno-stručni kongres: „LJEČILIŠNI TURIZAM I PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI“

Na Rabu je od 30. kolovoza do 1. rujna 2019. g. u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije kao glavnog organizatora, održan Drugi znanstveno-stručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji”.

Kongres na Rabu održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović te Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma RH, kao i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a njegova je intencija povezivanje metodoloških i stručnih kadrovskih potencijala s turizmom kao afirmiranom, profitabilnom i održivom gospodarskom granom. To povezivanje uključuje i primjenu znanstvene metodologije u planiranju i realizaciji projekata, jaku nastavnu bazu za sve potencijalne sudionike u ovoj djelatnosti, kao i aktivno sudjelovanje nadležnih državnih institucija.

Voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja, pri Sektoru za zaštitu na radu, gospodin Muhidin Omerdić, bio je jedan od predavača, s temom „Očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika u turizmu“. U uvodu je naglasio kako zaštita na radu mora postati dio svake poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja pri čemu se posebno treba vrednovati odnos prema zaštiti na radu, zaštiti okoliša, društvenoj zajednici, poslovnim partnerima i zaposlenicima, jer se kod svake turističke sezone povećava i potreba zapošljavanja turističkih i ugostiteljskih radnika.

Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj. Jačanje konkurentnosti više se ne postiže samo korištenjem naprednih tehnologija i snižavanjem troškova poslovanja već i prihvaćanjem načela društveno odgovornog poslovanja, koje karakterizira odgovorni odnos prema društvenoj zajednici, okolišu, zaštiti na radu, zadovoljstvu radnika te kupaca u pogledu kvalitete i sigurnosti proizvoda i usluga.

Danas smo u radnom okružju suočeni s brojnim rizicima, što znači da nema apsolutne sigurnosti. Mjerama zaštite kojima se smanjuju rizici nastoji se postići veći stupanj sigurnosti kako u radnoj tako i u životnoj okolini. Kod svake turističke sezone, povećava se i potreba zapošljavanja turističkih i ugostiteljskih radnika. Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika.

Zaključio je da je jedan od osnovnih problema u turizmu nepostojanje odgovarajućih cjelovitih podataka o stanju zaštite na radu, a samim tim nemogućnost integracije podataka onemogućuje sagledavanje šire slike u području zaštite na radu i zaštite zdravlja, a time i predlaganje i poduzimanje aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju ukupnog stanja zaštite na radu i zaštite zdravlja.

Naglasio je i da je potrebno provesti istraživanja o uzroku ozljeda na radu u turizmu kako bi se pojedine aktivnosti u otklanjanju uzroka na vrijeme poduzele. Provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom smanjili bi se gospodarski gubici  i drugi troškovi, a očuvalo bi se zdravlje radnika  i radna sposobnost.