Održana šesta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

 

U srijedu, 25. siječnja 2023. održana je 7. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu kojom je predsjedao pomoćnik ministra Dražen Opalić.  Nacionalno vijeće čine predstavnici sindikata, poslodavaca, Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice, a budući da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za unapređivanje zaštite na radu s rokom za dostavu prijedloga do 10. ožujka 2023., članovi Nacionalnog vijeća imenovali su članove Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja 2023.

Nadalje, članovima Nacionalnog vijeća predstavljeni su podaci o izvršenim nadzorima nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu i uočenim nedostacima te izvješće o radu Državnog inspektorata nadležnog za poslove zaštite na radu.

Muhidin Omerdić prisutne je obavijestio o prednostima nove verzije Informacijskog sustava zaštite na radu. Sustav je smješten na CDU (Centar dijeljenih usluga) koji se održava u skladu s najvišim standardima struke. U okviru sustava, korisnicima je dodatno ograničen pristup podacima prema interno dodijeljenim ulogama, pri čemu sustav čuva i prati sve aktivnosti nad podacima. S ciljem boljeg informiranja o implementaciji Informacijskog sustava zaštite na radu, pa je predloženo da se u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca organiziraju sastanci s poslovnim subjektima na kojima će detaljno informirati o korištenju Informacijskog sustava zaštite na radu. Članovi Nacionalnog vijeća izrazili su zadovoljstvo zbog njegovog razvitka i implementacije, kao i visokom razinom sigurnosti sustava te su pozdravili održavanje sastanaka u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Goran Beroš izvijestio je prisutne o radu Državnog inspektorata nadležnog za poslove zaštite na radu te se posebno osvrnuo na podatke o smrtnim slučajevima u 2022. godini. Članovi Nacionalnog vijeća primili su na znanje nadležno izvješće te izrazili zabrinutost zbog prezentiranih podataka.

Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu izrazili su zabrinutost zbog poteškoća stranih radnika u osposobljavanju za rad na siguran način zbog nepoznavanja jezika. Stoga su donijeli odluku o održavanju tematske sjednice po tom pitanju na kojoj će sudjelovati predstavnici agencija za strane radnike, a s ciljem pronalaženja rješenja za ovu problematiku.

Ova sjednica bila je ujedno i posljednja u sadašnjem sazivu, a na sjednici su kao članovi prisustvovali Cvetan Kovač, Ljubomir Pintarić, Boris Antunović, Nenad Seifert, Jere Gašperov te kao gosti Goran Beroš, voditelj Službe za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima iz Državnog inspektorata, Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu, Muhidin Omerdić, voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja i Marina Prelec, viša stručna savjetnica u Sektoru za zaštitu na radu.