Okrugli stol o prevenciji nastanka invaliditeta

U povodu Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske, koji se obilježava 21. ožujka, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga invalida rada u Zagrebu je održan Okrugli stol na temu Prevencija nastanka invaliditeta.

Tematski okrugli stol organiziran je s ciljem da se promoviraju prava osoba s invaliditetom i podiže razina svijesti građana o problemima, pravima i interesima invalida rada, te bori protiv predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom u svim područjima života.

U ime Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na okruglom stolu je izlagao Muhidin Omerdić, voditelje Službe zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu. U raspravi su sudjelovali predstavnici ministarstava, zavoda, krovnih saveza udruga osoba s invaliditetom, te udruge HSUIR-a.

Osim okruglog stola,  Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je izložbu pod nazivom Svijet kroz moj objektiv.