Otkaz ugovora o radu od strane radnika – nakon korištenja rodiljnih ili roditeljskih prava

Radnica koja koristi pravo na rodiljni dopust može otkazati ugovor o radu, a može i sporazumno raskinuti ugovor o radu.  Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) ne zabranjuje radniku koji koristi pravo na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, da otkaže ugovor o radu.

Zabrana otkaza regulirana člankom 34. Zakona o radu, propisana je u korist te kategorije radnika, na način da ih štiti od otkaza koji bi mogao dati poslodavac, ali pri tome ne ograničava radnika da tijekom korištenja rodiljnih i roditeljskih prava, kao i odmah po prestanku korištenja tih prava, otkaže ugovor o radu.

Člankom 35. Zakona o radu propisana je mogućnost da radnik koji koristi pravo na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, te dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju ili kojem ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, izvanredno otkaže ugovor o radu, ali najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad.

Radnik može otkazati ugovor o radu i na redoviti način, uz otkazni rok koji ne može biti duži od mjesec dana, ako za to radnik ima osobito važan razlog, i to izjavom u pisanom obliku (u kojoj je naveden osobito važan razlog) koju mora dostaviti poslodavcu.

Također, sukladno odredbi članka 112. i 113. Zakona o radu, radnik i poslodavac mogu zaključiti pisani sporazum o prestanku ugovora o radu.