Pojam punog radnog vremena

Zakonom o radu propisano je da puno radno vrijeme ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.

Puno radno vrijeme može biti određeno zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu. Ukoliko nije određeno na jedan od navedenih načina, smatra se da je puno radno vrijeme četrdeset sati tjedno.

Zakon o radu je opći propis kojim su u Republici Hrvatskoj regulirani radni odnosi i isti se primjenjuje ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, u kojem slučaju poseban zakon ima prednost u primjeni u odnosu na opći.

Radno vrijeme i vrijeme leta članova posade zrakoplova uređeno je posebnim zakonom, odnosno Zakonom o zračnom prometu, za čije je tumačenje, kao stručni nositelj izrade, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.