Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Sve potrebne informacije nalaze se u POZIVU.

Prijave se podnose, kako je napisano u pozivu, mailom na adresu ravnateljstvo@zuznr.hr, a u nazivu predmeta maila potrebno je naznačiti redni broj radnog mjesta ili više njih za koje se kandidat/kinja prijavljuje.