Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta

Za vrijeme korištenja prava na neplaćeni dopust radniku se ne prekida radni odnos, već isti miruje.

Budući se, prema navodima iz Vašeg upita, radnik koristio pravom na neplaćeni dopust u trajanju od dvije godine, te se na rad vraća u veljači 2017. godine, isti će, bilo istekom razdoblja mirovanja bilo po povratku na rad, ostvariti pravo na godišnji odmor za 2017. godinu.

Takav radnik ostvarit će pravo na cijeli godišnji odmor za 2017. godinu (ukoliko tokom navedene godine ne dođe do prestanka radnog odnosa), budući se razdoblje neplaćenog dopusta ne smatra prekidom rada.

No, iako radnik ostvaruje pravo na korištenje godišnjeg odmora, o samom  rasporedu korištenja odlučuje poslodavac uzimajući u obzir organizaciju rada ali i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima te će isti donijeti i konačnu odluku o razdoblju njegova korištenja.