Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

Sukladno Zakonu o radu u slučaju kada radniku istekne ugovor o radu na određeno vrijeme, poslodavac nije dužan prethodno obavijestiti radnika da li ima namjeru „produžiti“ s radnikom ugovor o radu na određeno vrijeme kao ni o razlozima koji su utjecali na odluku da s tim radnikom ponovno ne zasnuje radni odnos.