Preventa d.o.o., dobitnik priznanja za unapređivanje zaštite na radu (2024.)

Preventa pruža usluge zaštite na radu, uključujući i ispitivanja kemijskih čimbenika radnog okruženja, za brojne domaće i međunarodne kompanije koje djeluju u Hrvatskoj te sa svojim djelovanjem kroz proteklih 15 godina s fokusom na inovacije, kvalitetu, razvoj mladih stručnjaka, napredne tehnološke investicije i proizvodnju edukativnog video sadržaja, ne samo da postavlja standarde, već aktivno radi na stvaranju sigurnijeg radnog okruženja za sve i promiče kulturu sigurnosti. Posebice se posvetila izradi edukativnih video sadržaja koji su javno dostupni, a izrađuje ih na više jezika. Djelatnici Prevente redovito sudjeluju u nacionalnim i međunarodnim konferencijama i skupovima čime doprinose realizaciji programa stalnog stručnog usavršavanja u području zaštite na radu.