Prijevod dokumentacije za strane radnike

Odredbom članka 3. stavka 3. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 142/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u postupku osposobljavanja radnika, pisani materijali i upute, kao i sadržaj zapisnika iz članka 6. toga Pravilnika, moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku, a za stranog radnika i na jeziku koji je stranom radniku razumljiv.

Pisani materijali i upute su oni na koje se poziva odredba članka 4. stavka 6. Pravilnika, tj. to su pisane uputa za rad na siguran način kao i upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada, a koje osigurava poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik, što je u najvećoj mjeri i na isti način bilo regulirano i prethodno važećim pravilnikom.

 Dakle, Pravilnik ne zahtijeva prevođenje na strani jezik programa osposobljavanja niti procjene rizika (kao podloge za osposobljavanje) jer su to dokumenti koji služe prvenstveno nositeljima provedbe postupka osposobljavanja (edukatorima) i nadzornim tijelima (kao kontrola je li postupak proveden na zadovoljavajući način), ali ne radniku koji je u postupku osposobljavanja za rad na siguran način.

Gore spomenuta odredba odnosi se na sve strane radnike, bez obzira na poslovni nastan njihovog poslodavca, jer je njena svrha potpuno razumijevanje svih sadržaja u postupku osposobljavanja, u skladu s odredbom članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; dalje u tekstu: Zakon), prema kojoj će poslodavac provesti osposobljavanje na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

 Kako obveza osposobljavanja postoji, pored ostalog, u skladu sa odredbom članka 27. stavka 1. točka 5. Zakona i u slučaju prilikom upućivanja radnika na novo mjesto rada, potrebno je provesti ponovni postupak osposobljavanja te sastaviti novi zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za poslove na novom mjestu rada.