Promicati mirenje na radnom mjestu

Okruglim stolom „Mirenje  na radnom mjestu“ u organizaciji Hrvatske udruge za mirenje započeo je Tjedan mirenja u čijem obilježavanju sudjeluje i Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

U uvodnom izlaganju dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje  istaknuo je da su ljudi najveća vrijednost u svakoj radnoj sredini te je potrebno pružiti veću pozornost međuljudskim odnosima. HUM pokreće inicijativu pod nazivom mirenje  na radnom mjestu s kojom želi pomoći radnicima i poslodavcima u rješavanju konflikata u radnoj sredini. Program uključuje edukaciju  miritelja s ciljem da se institut mirenja koristi u praksi na radnom mjestu prvenstveno u razdoblju  između rane faze konflikta i moguće  tužbe. Pozitivno  i rezultati takvog pristupa trebali bi se odraziti na budući rad radničkog vijeća, sindikata i povjerenika  radnika za zaštitu za dostojanstva radnika, ali i na djelovanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora.

Uz mnoge druge mjere kojima je cilj otkloniti uzroke nastajanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kao preventivna aktivnost člankom 51. Zakona o zaštiti na radu utvrđena je  obveza poslodavca u vezi s prevencijom stresa uzrokovanog na radu ili u vezi s radom, kako bi se otklonili subjektivni čimbenici kao što su emocionalni i društveni pritisci, osjećaj nemoći i nedovoljne podrške, zatim neizvjesnost o tome što se očekuje od posla, nadolazećih organizacijskih promjena  i dr. Viša stručna savjetnica   Ivana Teklić, dipl. iur. upoznala je nazočne  s aktivnostima  Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te zaključcima krajem prošlog mjeseca  održanog okruglog stola na temu „Mirenje kao učinkovit model rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu“. Predstavnici Zavoda  i  Ministarstva rada i mirovinskoga sustava  ukazali su na potrebu da se  mirno rješavanje sporova implementira prilikom sklapanja ugovora o radu i kolektivnih ugovora.

Okrugli stol o mirenju (foto:ZUZNR)

U raspravi o mirenju na okruglom stolu sudjelovalo je 30-tak stručnjaka za različita područja koji su zaključili kako je neophodno konflikte u radnim sredinama rješavati mirenjem zbog dobrobiti i radnika, i poslodavaca, ali koristi društvene zajednice. Primjeri razvijenih zemalja pokazuju kako se mirenjem može ne samo uštedjeti novac koji bi bio potrošen u sudskom sporu, već i poboljšati učinkovitost na radu.

Uz niz preventivnih  aktivnosti u djelokrugu svoje nadležnosti, Zavod za unapređivanje zaštite na radu nastaviti će suradnju s Hrvatskom udrugom za mirenje i drugim dionicima s ciljem promicanja mirnog rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu, kako bi se aktualni kao i novonastali sporovi rješavali na brži, učinkovitiji, jeftiniji i u interesu stranaka prihvatljivi način.