Prvi seminar-radionica Uz Napo filmove lakše se uči

Seminar-radionica “Uz Napo filmove lakše se uči – prijedlog novog metodološkog pristupa” održan je 1. lipnja 2016. u Bjelovaru u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA). Ovo je prva od niz takvih radionica koje će se održati i u drugim gradovima Hrvatske, te je ujedno ovo i prvo povlačenje potpore iz informativno-edukativnog programa ARPP Europske agencije za zaštitu na radu.

Cilj je pomoći nastavnicima u osvještavanju učenika o važnosti zaštite pri radu i zaštite zdravlja, na način da im se predloži novi metodološki pristup uvođenjem Napo filmova u nastavu. Prosvjetni djelatnici osnovnih škola upoznati su s mogućnostima korištenja animiranih Napo filmova u nastavi, u kojima  glavni junak animacije, lik Napo, na zanimljiv i lako razumljiv način pruža primjere iz svakodnevnog života. Upravo ti primjeri potiču na prevenciju, primjenu mjera sigurnosti pri radu i zaštite na radu.

Sudionike seminara-radionice pozdravio je Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije koji je istaknuo kako izuzetnu važnost pridaje školstvu, nastavnicima te podržava projekt Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Nakon što je Snježana Štefok, voditeljica službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju predstavila aktivnosti Zavoda, Ana Akrap, viša stručna savjetnica je kroz prezentacije i radionicu upoznala sudionike s novim pristupom. Na zabavan i kreativan način osnovnoškolska djeca mogu se upoznati s obrazovnim temama o zdravlju i sigurnosti. Svaki sudionik dobio je obrazovni paket s primjerom predloškolskog nastavnog plan za poučavanje djece u dobi od sedam do jedanaest godina o važnosti zdravlja i sigurnosti. Također, u obrazovnom paketu su ključne poruke i ciljevi učenja te sve pojedinosti o predloženim aktivnostima i potrebnim sredstvima.

Primjer plana nastavnog sata lako se može uklopiti u uobičajeni 45-minutni informativni nastavni sat ili u fleksibilni sat čime se pojačava i podupire poučavanje.

Za nastavnike su predviđene tri lekcije za učenike u dobi od 7 do 9 i od 9 do 11 godina. Lekcije su obuhvatile sigurnosne znakove, opasnosti koje se odnose na kožu i leđa te rizike i opasnosti u školi i kod kuće. Na taj način učenici razvijaju vještine timskog rada, a sve što nauče trebaju primijeniti u praksi.

Seminar je praćen sa zanimanjem, a potom je održana radionica na kojoj su sudionici podijeljeni u pet grupa rješavali zadatak s isječkom iz filma o Napu na teme: štetno, povuci-potegni, sigurnost na cesti, žuti znak, potrebno je čitati oznake te su izvodili vježbe. Na kraju je Neven Obradović, viši stručni savjetnik,  predstavio analize istraživanja na stranicama EU-OSHA te dao tehničke upute i informacije na koji način preuzeti filmove o Napu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu zahvaljuje susretljivosti, otvorenosti i ljubaznosti Bjelovarsko-bilogorske županije koja nam je ustupila dvoranu te trudu koji je uložila tajnica Monika Pavić te uvelike pridonijela organizaciji i promociji prve u nizu seminar-radionica o Napo filmovima.