Rad studenta

Sukladno općim propisima radnog prava nema zapreka da poslovno sposobna osoba sklopi ugovor o radu, međutim ukoliko istovremeno pohađa i redoviti studij sklapanje takvog ugovora moglo bi utjecati na njezin status redovitog studenta, promjenu vrste osiguranika u sustavu zdravstvenog osiguranja, kao i na povezano pravo njezinog roditelja na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu u vezi primjene poreznih propisa.

Vezano uz status redovitog, odnosno izvanrednog studenta detaljnije informacije mogu se nastavno zatražiti od konkretnog pružatelja usluge obrazovanja, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 1000 Zagreb, telefonskim putem: 01 4569 000, putem e-pošte: pisarnica@mzo.hr, odnosno putem obrasca dostupnog na poveznici: https://epodnesak.mzo.hr/.