Rad studenta

Sukladno općim propisima radnog prava nema zapreka da poslovno sposobna osoba sklopi ugovor o radu.

Naime, Zakonom o obavljanju studentskih poslova uređena su pitanja obavljanja studentskih poslova, s ciljem omogućavanja da redoviti i izvanredni studenti usklade radne obveze sa studentskim obvezama. S obzirom na svrhu studentskog posla, isti ne isključuje mogućnost zasnivanja radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu, nego predstavlja jednu od opcija.

Međutim, sklapanje ugovora o radu moglo bi se negativno odraziti na ostvarivanje pojedinih prava povezanih uz redovitog studenta (npr. pravo na subvenciju prehrane), promjenu vrste osiguranika u sustavu zdravstvenog osiguranja, kao i na povezano pravo roditelja na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu.

Za pitanja vezana uz ostvarivanje prava koja proizlaze iz statusa redovitog studenta, slobodni smo Vas uputiti na kontakt Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, odnosno 01 4569 000 ili e-mail pisarnica@mzo.hr.

Za pitanja glede zdravstvenog osiguranja možete se obratiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb, odnosno nadležnom područnom uredu ili putem e-adrese: info@hzzo.hr, a za pitanja vezana uz pravo roditelja na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji i djecu možete se obratiti Poreznoj upravi, Boškovićeva 5, Zagreb, odnosno nadležnom područnom uredu ili putem online obrasca, kojem možete pristupiti putem poveznice: https://pisitenam.porezna-uprava.hr/.