Rad za vrijeme godišnjeg odmora

Člancima 76. do 85. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) uređuje se pravo na godišnji odmor i tog prava radnik se ne može odreći.

Nadalje, člankom 56. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) određena je ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor, a člankom 80. Zakona o radu ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Ovakvo ustavno i zakonsko uređenje radnih odnosa u Republici Hrvatskoj izuzetno je bitno za poimanje same svrhe godišnjeg odmora koja svrha se očituje u očuvanju funkcionalnosti fizičkih i mentalnih sposobnosti radnika za rad na siguran način, u cilju obnove energije i sposobnosti za nastavak radnih obveza.

Napominjemo da, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ne dolazi do prestanka radnog odnosa, kod navedenog poslodavca, već radni odnos i dalje traje.

Mišljenja smo da radnik koji već ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme ne može sklapati dodatne ugovore o radu na puno radno vrijeme.