Radna posjeta Labud d.d.: Za učinkovito gospodarstvo važna je učinkovita zaštita na radu

Organizacija i upravljanje zaštitom na radu u tvrtki kemijske industrije, prevencija i promicanje kulture sigurnosti na radu, koristi dobre zaštite na radu, značaj djelatnog sudjelovanja u kampanjama osvješćivanja i poticanja na dodatne aktivnosti, kao i druga pitanja unapređivanja zaštite na radu bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu prilikom radnog posjeta tvrtki Labud d.d. s Nevenkom Tuković, voditeljicom Odjela za održivi razvoj, zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša i Ružicom Lukić-Kovačić, rukovoditeljicom  razvoja i kontrole kvalitete u tvrtki Labud d.d.

Uvodno je Ružica Lukić-Kovačić prezentirala rad tvrtke, naglasila da je tvrtka Labud d.d. osnovana 1947. godine, a počeci rada bili su vezani uz proizvodnju sapuna te kozmetičkih i kemijskih proizvoda. Šireći proizvodnju i uvodeći nove tehnologije Labud se 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća specijalizira za proizvodnju deterdženata i sredstava za čišćenje te postaje predvodnik u lansiranju novih i inovativnih proizvoda na tržište. Tako je, primjerice, Labud prvi na tržište uveo bioaktivni deterdžent za ručno i strojno pranje bijeloga i šarenoga rublja Cin, zatim prvo hrvatsko abrazivno sredstvo pod robnom markom Jon te prvi deterdžent za strojno i ručno pranje osjetljivih tkanina Meri Merino. Tih godina nastaju i Sanitar i Čarli, proizvodi koji su dosad i najviše obilježili poslovanje tvrtke, a dobro je poznato da je Čarli s vremenom u Hrvatskoj postao i generičko ime za sve deterdžente za ručno pranje posuđa i proizvod uz koji su odrastali naraštaji hrvatskih potrošača.

Danas je Labud jedan od vodećih hrvatskih proizvođača deterdženata i sredstava za čišćenje, zapošljava stotinjak radnika, a svoje proizvode, osim na domaćem tržištu, uspješno prodaje i na tržištima zemalja u regiji.

Labud d.d. želi biti moderna i inovativna kompanija, drugo ime za čistoću u svakom kućanstvu, turističkom objektu, u bolničkim i drugim zdravstvenim ustanovama, javnim institucijama te industrijskim pogonima, nudeći potrošačima domaće proizvode vrhunske kvalitete proizvedene uz poštivanje svih ekoloških standarda.
U sklopu profesionalnih usluga Labud nudi cjelovita higijenska rješenja za velike korisnike; hotele, ugostiteljske objekte, javne i zdravstvene ustanove, praonice rublja, prehrambenu industriju i druge. Uz stručna znanja i dugogodišnje iskustvo, Labudov tim stručnjaka spreman je u potpunosti pratiti potrebe korisnika za čišćenjem i dezinfekcijom, pomažući da poslovanje bude kvalitetnije, ekonomičnije uz visoku razinu mjera zaštite  sigurnosti prilikom uporabe pojedinih proizvoda .

U Labudovom razvojnom laboratoriju stručni tim kreira nove i stalno unapređuje postojeće proizvode i rješenja, te svojim kupcima  pruža  stručnu pomoć i edukaciju radnog osoblja, kontrolu uvedenih sustava te zajednički rad s korisnikom na unapređenju procesa. U edukacijama za korisnike u primjeni sredstava za čišćenje namijenjenih prehrambenoj industriji sudjeluju zaposlenici tvrtke Labud, inženjeri kemije koji su prošli tečajeve sustava HACCP (sustava kvalitete kojim se osigurava neškodljivost hrane), oni izrađuju planove za čišćenje i načine primjene proizvoda.
Tim tvrtke Labud posvećen je neprestanom razvoju i pružanju visokokvalitetnih proizvoda i usluga, kako bi uvijek iznova opravdao povjerenje potrošača, a njihove svakodnevne poslove održavanja čistoće i higijene učinio lakšima, istaknuli su predstavnici tvrtke Labud d.d.

U nastavku razgovora ravnatelj Begović je upoznao domaćine s brojnim aktivnostima Zavoda, nacionalnom i europskom kampanjom, te ih pozvao na aktivno sudjelovanje kako bi ostvarili posebne i opće ciljeve u unapređivanju zaštite na radu.

Zaštita na radu je dio strateških dokumenata i ciljeva na nacionalnom nivou, kako bi se dosljednom provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom smanjili gospodarski gubici i drugi troškovi. Misijom, vizijom i sveobuhvatnim planom rada za 2018. godinu i operativnim djelovanjem Zavod konkretno i djelatno potvrđuje navedena nacionalna strateška i programska opredjeljenja i ciljeve. U prvoj nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ očekuje se angažirano sudjelovanje svih poslodavaca, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima i drugih dionika, a takvom sinergijom moguće je polučiti osnovni cilj; smanjenje broja ozljeda na radu a time i troškova .

Prema strategiji Europa 2020., sigurna i zdrava radna okolina ključna je za rast potencijala i predanosti radne snage, te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udio radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd. Sve navedeno ukazuje na značaj bolje prevencije za sve, kako bi se osiguralo zdravo starenje i održiv radni vijek, kao i važnost procjene rizika za očuvanje radne sposobnosti radnika.

Nova dvogodišnja kampanja EU „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” koja službeno počinje u travnju ove godine usmjerena je na opasne tvari s ciljem podizanja svijesti o rizicima povezanim s izlaganjem karcinogenim tvarima i promicanja kulture prevencije na radnim mjestima diljem EU-a, te pružanje informacija o procjeni rizika praktičnim alatima i razmjenom primjera dobre prakse.

Ravnatelj Begović predložio je da se tvrtka „Labud“ d.d., svojom podrškom uključi u promicanje edukacije djece predškolske dobi o sigurnom postupanju u različitim svakodnevnim situacijama kao prijatelj projekta „S osmjehom korak po korak u siguran dan „ a otvoren je i razgovor o daljnjoj suradnji Zavoda i stručnih osoba ove tvrtke u provedbi edukativnih programa za stručnjaka zaštite na radu i širu javnost o rizicima i mjerama prevencije prilikom korištenja određenih proizvoda. U vidu promicanja takvog društveno odgovornog poslovanja razmotrena je mogućnost suradnje između Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i tvrtke Labud koja bi se realizirala kroz razmjenu dobrih primjera iz prakse, organizaciju edukativnih skupova za korisnike o uporabi opasnih tvari na siguran način za industrijsku namjenu i za svakodnevnu primjenu sredstava u domaćinstvu.

Predstavnici tvrtke Labud naglasili su kako u proizvodnji nastoje svesti na minimum korištenje sirovina koje mogu naštetiti čovjeku, te ako je moguće, zamijeniti takve sirovine manje štetnim tvarima, a primjena takve prakse u proizvodnji je ujedno i jedan od strateških ciljeva dvogodišnje kampanje Europske agencije za zaštitu na radu. Uporaba kemikalija u proizvodnim procesima u tvrtki Labud d.d. je u potpunosti u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom, ali i s uredbom Europske Unije – REACH, kojom se nastoji zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš, a odnosi se kako na kemijske tvari u proizvodnom procesu, tako i na one koje se koriste u svakodnevnom životu.

Nevenka Tuković, voditeljica Odjela za održivi razvoj, zaštitu zdravlja, sigurnost i zaštitu okoliša informirala je o normativnom uređenju područja zaštite na radu, procjeni rizika i uključenosti radnika u izradu dokumenata za pojedina mjesta rada, svakodnevnom provođenju unutarnjeg nadzora, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, radu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, aktivnostima  Odbora za zaštitu na radu kao i visokim kriterijima koje tvrtka primjenjuje u području zaštite na radu. U provedbi zaštite na radu polazišna točka je procjena rizika kao najvažniji dokument upravljanja sigurnošću na radu, a radnici su najveći izvor informacija o načinima na koje se zaštita na radu može unaprijediti, istaknula je Nevenka Tuković.

Učinkovito upravljanje sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na mjestu rada pogoduje svim dionicima. Dobro je za radnike, za društvo u cjelini i za posao. Briga o sigurnosti i zdravlju radnika može se činiti opterećenjem, posebno u slučaju manje vidljivih opasnosti. To se posebno odnosi na mala i srednja poduzeća u kojima su resursi ograničeni. Međutim, organizacije koje čine više kako bi zaštitile svoje radnike nego što se od njih zakonski zahtijeva imaju koristi od toga. Aktivno upravljanje sigurnošću i zdravljem, koje uključuje radnike te koje odlikuje snažna predanost uprave, čini poduzeće konkurentnijim, primjerice, zbog smanjenja odsutnosti uslijed bolovanja i poboljšanja produktivnosti.

Predstojećom europskom kampanjom istaknuo je ravnatelj Begović nastoji  se podići razina svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada te promicati kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili a, kada to nije moguće, kako bi se njima učinkovito upravljalo. Međutim, ne postoji nijedan sektor bez opasnih tvari te je ključno da poslodavci provode procjenu rizika s kojima njihovi radnici mogu biti suočeni. Troškovi zbog neprepoznavanja rizika i nepružanja zaštite radnicima od opasnih tvari na mjestu rada mogu biti vrlo visoki. Primjereno upravljanje izloženosti opasnim tvarima povezanoj s radom moguće je samo ako su svi na mjestu rada dobro informirani o rizicima i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se oni spriječili. Glavni čimbenik postizanja uspjeha u sprečavanju nesreća i bolesti povezanih s radom jest stvaranje kulture prevencije rizika, tako da svi razumiju da su sigurnost i zdravlje važni za organizaciju u cjelini. Pri provedbi procjene bilo kakvog rizika koji predstavljaju opasne tvari prisutne na mjestu rada poslodavci moraju razmotriti: opasna svojstva; mogućnost uklanjanja ili zamjene; informacije o sigurnosti i zdravlju koje mora pružiti dobavljač (npr. odgovarajuće sigurnosno-tehničke listove); razinu, vrstu i trajanje izloženosti te broj izloženih radnika; okolnosti pri radu koje uključuju takve tvari, uključujući njihovu količinu; granične vrijednosti profesionalne izloženosti ili biološke granične vrijednosti; učinke preventivnih mjera; zaključke koji su rezultat već poduzetog zdravstvenog nadzora.

Dosljedno  poštivanje propisanih mjera zaštite na radu, kvalitetno osposobljavanje radnika za rad na siguran način,  redoviti pregled ispravnosti opreme, strojeva i uređaja, provođenje mjera prevencije i unutarnjeg  nadzora, osnova su sprječavanja  nezgoda, ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom u svakoj radnoj sredini .

Zato je za  ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno  da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, polazeći pri tome od činjenice da je  preduvjet učinkovitog gospodarstva ,  učinkovita zaštita na radu , naglasio  je ravnatelj Begović.