Radna posjeta Lokve d.o.o: Učinkovitom zaštitom na radu ostvariti produktivnost u radu

Tijekom jednodnevnog radnog boravka Gorskom kotaru Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Elvirom Deriš i Antonijom Jaićem, višim stručnim savjetnicima posjetio je tvrtku Lokve d.o.o. u Lokvama.

Direktor tvrtke Franjo Mihelčić, upoznato je predstavnike Zavoda s organizacijom i poslovanjem, te je istaknuo da je proizvodni proces tehnološki potpuno zatvoren i zaokružen, od primarne prerade do finalnih proizvoda, a temelji se na suvremenoj CAD-CAM tehnologiji kroz sve segmente. Proizvodnja kvalitetnih, konkurentnih, inovativnih, energetski učinkovitih proizvoda predstavlja dugoročni cilj poslovanja. U više navrata na međunarodnoj priredbi sajam graditeljstva u Zagrebu tvrtki su dodijeljena priznanja za kvalitetan proizvod; najbolji hrvatski proizvod (2003.), kvalitetan proizvod – ALULOK prozor (2006.), a 2000. godine tvrtka je dobila „Zlatnu kunu“ kao najuspješnije trgovačko društvo u Primorsko-goranskoj županiji u kategoriji srednjih trgovačkih društava. Na 40. međunarodnom sajmu namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije AMBIENTA, tvrtka je dobila Zlatnu plaketu MOBIL OPTIMUM, za novi proizvod (za inovativan razvoj i visoku kvalitetu) za prozor MEGA ALULOK 110. Brand Lokve – prozori i vrata nominiran je među vodeće tržišne marke u Hrvatskoj – SUPERBRANDS Croatia 2013./2014. Ove godine početkom kolovoza Lokve d.o.o. dobile su na svečanosti zatvaranja dvomjesečne izložbe »Šuma« u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu nagradu za primjenu inovacija u drvoprerađivačkoj djelatnosti. Zahtjevi tržišta te energetskih strategija globalno veliki naglasak stavljaju na unapređenje energetske učinkovitosti, te samim time naši proizvodi doprinose uštedi energije, ugodi stanovanja, održivom razvoju i pozitivnom utjecaju na okoliš. Sigurnost na radu naših 110 radnika je visoko na listi prioriteta u našem svakodnevnom radu i poslovanju, a pored zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, određene usluge koristim i od strane vanjske ovlaštene tvrtke. Nemamo primjedbi na propise iz područja zaštite na radu i nastojimo sve obveze ispunjavati. Ključan problem ovog područja i Gorskog kotara je demografsko stanje pa je na tom području potrebno poduzeti niz mjera kako bi se situacija promijenila, rekao je direktor Mihelčić.

U današnje vrijeme dobra zaštita na radu, siguran i zdravstveno sposoban radnik nemaju alternative. Logično je da je prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Međutim, učinkovita zaštita na radu zahtijeva koordinirano i aktivno djelovanje svih dionika sustava na kontinuiranom unapređivanju kako bi se svi rizici od mogućnosti nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te bolesti povezanih s radom uklonili ili smanjili na prihvatljivu razinu, uvodno je rekao ravnatelj Begović. Upravo iz tog razloga u području zaštite na radu od osobite je važnosti kvalitetan socijalni dijalog poslodavca s radnicima, pa su predstavnici Zavoda sugerirali da se zaposleni u ovoj tvrtki upoznaju s pravom izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu i njegovom ulogom te da se intenzivira rad Odbora zaštite na radu, sukladno zakonskim obvezama.

Zaštita na radu, odnosno veći ili manji stupanj sigurnosti na radu postiže se provedbom zaštite na radu koja je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a čija je svrha sprječavanje svih štetnih događaja na radu, ponajprije za samog čovjeka – radnika, te osiguranje sigurnih uvjeta rada svim osobama na radu, bez opasnosti po život i zdravlje. Od osobite je važnosti učinkovito djelovanje na prevenciji rizika i promicanju sigurnijih i zdravijih uvjeta na radnome mjestu, jer se time štiti radnik i poslodavac, te postiže pozitivan učinak na produktivnost, konkurentnost i održivost sustava socijalne sigurnosti. Zaštita na radu ne znači samo poštovanje prava i puno je više od administrativne zadaće. To je ključan dio dobrog poslovnog planiranja i upravljanja te društvene odgovornosti. Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika, naglasio je ravnatelj Begović.

I prije donošenja Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva Zavod je organizirao pružanje potpore poslodavcima kako bi im olakšao provedbu mjera i optimizirao organizaciju zaštite na radu, uz istovremeno očuvanje sigurnosnih standarda na mjestima rada.

U Hrvatskoj je u 2016. godini evidentirano 16.235 ozljeda na radu od čega se na mjesta rada odnosi 13.281 ozljeda. Prosječna stopa ozljeda na 1.000 radnika iznosi 11,27, a najviša stopa je u Zagrebačkoj županiji 15,90.Prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosno na putu dogodile su se 2.954 ozljede, od čega se najveći dio odnosi na područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Najviša stopa ozljeda na radu registrirana je u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i dr. 21,83, zatim u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 17,09 te poslovanju nekretninama 16,94. Od ukupnog broja ozljeda u prošloj godini njih 15 posto je teških uz 18 smrtno stradalih osoba, pa ti podaci ukazuju na potrebu poduzimanja daljnjih korektivnih mjera.

Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora i neodgovarajući odnos prema izvršavanju propisanih obveza; nepridržavanje posebnih pravila zaštite na radu koja se odnose na izvođenje radova i radne postupke, nepridržavanje osnovnih pravila zaštite na radu tj. neodgovarajuće održavanje sredstava rada te nepridržavanje drugih pravila zaštite na radu.

Logično je zaključiti da u zaštiti na radu manje znači više, a to je moguće postići ukoliko zaštita na radu zauzima primjereno mjesto u strateškim i operativnim planovima poslovanja.

Uz aktivno sudjelovanje svakog poslodavca, radnika i njihovih predstavnika nužno je uvažavati značaj i ulogu te osigurati potrebne uvjete za stručni rad stručnjaka zaštite na radu ( oni su stručna pomoć poslodavcu i radnicima ), dnevnu provedbu unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te njihovu redovitu i neposrednu komunikaciju s najodgovornijim osobama u tvrtki.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, postizanje produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji, suglasni su predstavnici Zavoda i tvrtke Lokve d.o.o.

Predstavnici Zavoda u pratnji Vladimira Briškog obišli su proizvodne pogone tvrtke Lokve d.o.o. te se neposredno upoznali s tehnološkim procesom i mjerama zaštite na radu.