Raspored korištenja godišnjeg odmora -odluka o rasporedu

Sukladno odredbi članka 85. Zakona o radu, o rasporedu korištenja godišnjih odmora konačnu odluku donosi poslodavac, prema potrebama organizacije posla te mogućnostima za odmor raspoložive radnicima.

Naime, nema zapreke da radnik izrazi svoju želju za korištenjem godišnjeg odmora u određenom terminu, no konačnu odluku o tome donijet će poslodavac.