Sadržaj odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka

Kod redovitog otkaza ugovora o radu, radni odnos prestaje istekom otkaznog roka. Otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza ugovora o radu. Radni odnos prestaje s posljednjim danom otkaznog roka. Budući da postoji niz okolnosti koje prekidaju tijek otkaznog roka, kao što su trudnoća, korištenje rodiljnog dopusta ili privremena nesposobnost za rad, mišljenja smo da poslodavac ne može u odluci o otkazu ugovora o radu navesti i datum prestanka radnog odnosa jer u konačnici i ne može unaprijed znati kojeg će točno dana isteći otkazni rok. Naime, nastupom neke okolnosti koja prekida tijek otkaznog roka produžava se razdoblje do kada će radnik biti u radnom odnosu kod poslodavca.

 

Ako je radnik za vrijeme otkaznog roka obvezan izvršavati svoje radne obaveze i dolaziti na posao, nastup njegove privremene nesposobnosti za rad izazvat će prekid tijeka otkaznog roka.

 

Mišljenja smo da poslodavac koji radniku redovito otkaže ugovor o radu temeljem kojeg radnik odrađuje otkazni rok ne može nakon toga izmijeniti odluku o redovitom otkazu na način da radnika oslobađa obveze rada za vrijeme otkaznog roka i time ga dovodi u nepovoljniji položaj. Dakle, nakon što je donio odluku o otkazu ugovora o radu, poslodavac je ne može mijenjati naknadnom odlukom kojom oslobađa radnika obveze rada u preostalom razdoblju otkaznog roka kako bi spriječio nastup prekida tijeka otkaznog roka. Promjena korištenja ili dužine otkaznog roka nakon otkazivanja ugovora o radu moguća je samo pisanim sporazumom između radnika i poslodavca.

 

Radniku koji je dobio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu, radni odnos prestaje s posljednjim danom otkaznog roka. Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kada je radnik obvezan raditi, otkazni rok ne teče. Tijek otkaznog roka nastavit će se nakon isteka privremene nesposobnosti za rad.

 

Također, napominjemo da u slučaju kada je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika kojeg poslodavac nije oslobodio od obveze rada, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana početka tijeka otkaznog roka.