Sezonski radovi u poljoprivredi -plaća

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz suglasnost ministra financija, donio je Odluku o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu (dalje: Odluka )(Narodne novine br. 130/21). Prema navedenoj Odluci najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu, nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kuna.