Tvrtka Termoinst – MT d.o.o.: Najveća ušteda su visoki standardi zaštite na radu

O organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu te učinkovitoj prevenciji s Kristijanom Antolovićem, direktorom tvrtke Termoinst – MT d.o.o. iz Murskog Središća razgovarali su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu. Razgovoru su bili nazočni Dražen Srpak, gradonačelnik Grada Mursko Središće i Miljenko Cmrečak, dogradonačelnik.

Tvrtka Termoinst -MT d.o.o. osnovana je 1993. godine, a glavna djelatnost tvrtke su sve vrste instalaterskih radova: centralno grijanje, plinske instalacije, solarni sistemi, vodovod, kanalizacija, sanitarije, grijanje, hlađenje i ventilacija. Tvrtka izvodi radove u stambenim i poslovnim objektima u regiji i šire.

Poslovi zaštite na radu sukladno propisima ugovoreni su s ovlaštenom tvrtkom, a u svakodnevnom radu na zahtjevnim poslovima primjenjuju se sukladno procjeni rizika odgovarajuće preventivne mjere, rekao je direktor Antolović.

Uvodno je ravnatelj Begović naglasio da su suradnja, prevencija, učinkovit unutarnji nadzor, utvrđivanje te provedba akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu u svakoj radnoj sredini zajednički interes radnika, njihovih predstavnika i poslodavaca. Odgovorno i učinkovito upravljanje zaštitom na radu dobro je za radnike, za ostvarivanje poslovnih ciljeva i za društvo u cjelini. Takav pristup doprinosi poboljšanju produktivnosti i troškovne učinkovitosti cijele organizacije, pa se može temeljem provjerenih iskustava zaključiti da se najveće uštede ostvaruju visokim standardima zaštite na radu.

Na osnovu raspoloživih podataka za 2016. godinu Međimurska županija bilježi stopu ozljeda na radu od 10,99 na 1.000 radnika, pa je nešto ispod prosječne stope od 11,27 na razini Hrvatske. Djelatnost građevinarstva u prošloj godini na nacionalnoj razini imala je stopu ozljeda na radu 12,86. U Međimurskoj županiji najveći broj ozljeda na radu registriran je u prerađivačkoj industriji njih 265 od ukupno 436, od kojih je 369 bilo na mjestima rada, a 67 na putu, dok je u djelatnosti graditeljstva zabilježena ukupno 21 ozljeda. Tijekom ove godine u djelatnosti graditeljstva zamjećuje se veći broj teških ali i smrtnih ozljeda na radu, što upućuje na potrebu pojačanog preventivnog djelovanja, prije sve najodgovornijih tj. poslodavaca i njihovih ovlaštenika, a isto tako i samih radnika kao i njihovih izabranih predstavnika uz suradnju i stručnu pomoć stručnjaka zaštite na radu.

Tijekom razgovora naglašeno je da iako poslodavci imaju zakonsku obvezu osigurati pravilnu procjenu i kontrolu rizika na mjestima rada, bitno je da i radnici budu uključeni u taj proces. Radnici i njihovi predstavnici razumiju probleme koji se mogu pojaviti a dijeleći to znanje s upravom i ovlaštenicima poslodavca, mogu pomoći u planiranju i primjeni najboljih, ali i najsigurnijih rješenja. Dakle, važan je dijalog koji uključuje razgovor, međusobno slušanje, dijeljenje stavova i informacija, zajedničko odlučivanje i provedbu.

Uz kvalitetnu i realnu procjenu rizika za sva mjesta rada i osposobljavanje svakog radnika za rad na siguran način, jedna od ključnih aktivnosti u svakoj tvrtki je i provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu koju provodi sam poslodavac ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak ili služba zaštite na radu. Provođenje unutarnjeg nadzora podrazumijeva neprekidno utvrđivanje stanja zaštite na radu i primjene odgovarajućih mjera i pravila zaštite na radu vezano za sredstva rada, tehnološke postupke te nadzor samih radnika da li u radu primjenjuju propisana pravila zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda. Obavljanje unutarnjeg nadzora potrebno je usmjeriti na ispravnost objekata za rad, električnih instalacija i uređaja koji pripadaju objektima za rad, zatim, na utvrđivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, kemijske štetnosti, štetna zračenja), kako bi se u slučaju nastanka promjena koje nepovoljno utječu na zdravlje i sigurnost radnika odredile i poduzele odgovarajuće mjere. Jedna od redovitih aktivnosti je i utvrđivanje ispravnosti radne opreme za rad, odnosno imaju li strojevi i uređaji sve potrebne zaštitne naprave i uređaje, da li su vidljivo postavljene u blizini strojeva i uređaja odgovarajuće upute za siguran rad i odgovarajući znakovi sigurnosti, a nezaobilazna preventivna aktivnost je i provođenje redovnih i periodičnih ispitivanja i pregleda radne opreme. U provedbi nadzora nad stanjem zaštite od požara u radnim i pomoćnim prostorijama objekata namijenjenih za rad potrebno je izvršiti pregled instalacija i uređaja za zaštitu od požara, kao i instalacija i uređaja za dojavu požara, za automatsko gašenje požara U svrhu zaštite radnika jedna od uobičajenih aktivnosti prilikom unutarnjeg nadzora treba biti i da li radnik svoje poslove obavlja sukladno pravilima zaštite na radu, dužnom pozornošću i u skladu s pravilima i uputama poslodavca i proizvođača radne opreme, te da li radnik koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

Provedbom kampanja EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, podiže svijest o značajnim pitanjima zaštite na radu, promovirajući ideju partnerstva, prevencije rizika na mikro razini, inovativnog i stimulativnog pristupa uz primjenu primjera dobre prakse.

Prijenosom znanja i pozitivnih iskustava iz različitih tvrtki i djelatnosti te drugih zemalja, dolazi se do spoznaje da fleksibilno radno vrijeme, posao sa skraćenim radnim vremenom, poboljšanje ravnoteže posla i privatnog života zaposlenika, poboljšanje ergonomije, povećanje unutarnje mobilnosti tj. promjene uloga na poslu te uvođenje programa generacijskog mentorstva mogu doprinijeti unapređenju uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti radnika, složili su se sudionici sastanka.

Inicijative koje poduzima Zavod sigurno će pridonijeti jačanju kulture sprječavanja rizika, smanjenju ozljeda na mjestima rada, kao i onih izvan mjesta rada, očuvanju radne sposobnosti radnika i uštedama. Posebno želimo pomoći osnaživanju mikro i malih poduzeća kako bi ona uspostavila učinkovite mjere zaštite na radu, pa smo organizirali pružanje niza besplatnih usluga poduzetnicima i drugim dionicima putem informiranja, savjetovanja i edukacije, rekao je ravnatelj Begović.

Direktor tvrtke Termoinst – MT d.o.o. Kristijan Antolović i predstavnici Grada Mursko Središće podržali su aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, naglasivši da je prije svega potrebno skrbiti o zaštiti i sigurnosti radnika na radu, kao preduvjetu ukupnog gospodarskog i društvenog razvitka.