Učinkovitim mjerama prevencije isključiti nesreće i ozljede na radu

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na radnom susretu s Marjanom Gudelj, voditeljicom Odjela zaštite zdravlja, okoliša i sigurnosti na radu u tvrtki Selk iz Kutine, koja zapošljava više stotina radnika, proizvodi elektroničke komponente i 100 posto proizvoda izvozi u Austriju, razgovarali su o načinu organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, praktičnim iskustvima u istraživanju nesreća na radu, stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu i aktivnom sudjelovanje ove tvrtke u Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ .

Djelatnost tvrtke Selk je specifična budući da se u proizvodnji koriste brojni kemijski preparati i odvijaju različiti tehnološki procesi pa je područje zaštite na radu od izuzetne važnosti. Voditeljica Marjana Gudelj posebno je istaknula primjer istraživanja nesreća i incidenata te način praktičnog postupanja u takvim izvanrednim situacijama. Prije svega je potrebno poduzeti mjere za kontrolu mjesta nesreće, prikupiti sve podatke o nesreći napraviti njihovu temeljitu analizu, izraditi detaljan izvještaj i provesti odgovarajuće kolektivne mjere.

Nesreće i ozljede na radu moguće je isključiti učinkovitim mjerama prevencije te poduzimanjem svih propisanih mjera zaštite na radu.

Međutim u slučaju takvih događaja temeljem provedenog istraživanja nesreća moguće je poduzimati mjere za poboljšanje radnih postupaka, poboljšati mjere zaštite na radu, djelovati preventivno s ciljem otklanjanja ponavljanja sličnih događaja, te informirati, osvješćivati i educirati rukovoditelje i sve radnike kako bi unapređivali zaštitu na radu, naglašeno je tijekom razgovora.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu” prava je prilika za motivaciju svih ključnih dionika, u svakoj radnoj sredini za analizu postojećeg stanja te donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu, a to uključuje u slučaju takvih događaja i istraživanje nesreća te kontinuirano podizanje kulture sigurnosti na radu, rekao je ravnatelja Zavoda Vitomir Begović.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu, potrebi podizanja kvalitete njihovog rada, kako onih zaposlenih u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, tako i osoba koji poslove zaštite na radu obavljaju kod poslodavaca. Polazeći od iskazanog interesa same struke za adekvatno reguliranje njihovog statusa kao i od zakonodavnog okvira te svojeg djelokruga rada, Zavod za unapređivanje zaštite na radu pripremio je odgovarajuće radne podloge propisa u svrhu uspostave registra svih stručnjaka zaštite na radu, programa njihovog stalnog stručnog usavršavanja, vođenja evidencija i uvida u ispunjavanje određenih obveza. Temeljni cilj ovog projekta je osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu, a time i unapređivanje zaštite na radu. Istovremeno, na takav način konačno se želi izjednačiti status stručnjaka zaštite na radu s drugim sličnim strukama kod kojih je uveden sličan sustav. Voditeljica Odjela zaštite zdravlja, okoliša i sigurnosti na radu u Selku Marjana Gudelj izrazila je podršku zalaganju Zavoda za sustavno i primjereno reguliranje stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj te je obostrano iskazan interes za daljnji nastavak suradnje.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na radnom susretu s Marijanom Gudelj, voditeljicom Odjela zaštite zdravlja, okoliša i sigurnosti na radu u tvrtki Selk iz Kutine, koja zapošljava više stotina radnika, proizvodi elektroničke komponente i 100 posto proizvoda izvozi u Austriju, razgovarali su o načinu organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, praktičnim iskustvima u istraživanju nesreća na radu, stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu i aktivnom sudjelovanje ove tvrtke u Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ . Djelatnost tvrtke Selk je specifična budući se u proizvodnji koriste brojni kemijski preparati i odvijaju različiti tehnološki procesi , pa je područje zaštite na radu od izuzetne važnosti. Voditeljica Marijana Gudelj, posebno je istaknula primjer istraživanja nesreća i incidenata te način praktičnog postupanja u takvim izvanrednim situacijama. Prije svega je potrebno poduzeti mjere za kontrolu mjesta nesreće, prikupiti sve podatke o nesreći , izvršiti njihovu temeljitu analizu, izraditi detaljan izvještaj i provesti odgovarajuće kolektivne mjere. Nesreće i ozljede na radu moguće je isključiti učinkovitim mjerama prevencije te poduzimanjem svih propisanih mjera zaštite na radu. Međutim u slučaju takvih događaja temeljem provedenog postupka istraživanja nesreća moguće je poduzimati mjere za poboljšanje radnih postupaka, poboljšati mjere zaštite na radu , djelovati preventivno s ciljem otklanjanja ponavljanja sličnih događaja, te informirati, osvješćivati i educirati rukovoditelje i sve radnike kako bi unapređivali zaštitu na radu, naglašeno je tijekom razgovora. Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu „ prava je prilika za motivaciju svih ključnih dionika , u svakoj radnoj sredini za analizu postojećeg stanja te donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu, a to uključuje u slučaju takvih događaja i istraživanje nesreća te kontinuirano podizanje kulture sigurnosti na radu, rekao je ravnatelja Zavoda Vitomir Begović. Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu, potrebi podizanja kvalitete njihovog rada, kako onih zaposlenih u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, tako i osoba koji poslove zaštite na radu obavljaju kod poslodavaca. Polazeći od iskazanog interesa same struke za adekvatno reguliranje njihovog statusa kao i od zakonodavnog okvira te svojeg djelokruga rada, Zavod za unapređivanje zaštite na radu pripremio je odgovarajuće radne podloge propisa u svrhu uspostave registra svih stručnjaka zaštite na radu , programa njihovog stalnog stručnog usavršavanja, vođenja evidencija i uvida u ispunjavanje određenih obveza. Temeljni cilj ovog projekta je osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu a time i unapređivanje zaštite na radu. Istovremeno na takav način konačno se želi izjednačiti status stručnjaka zaštite na radu s drugim sličnim strukama kod kojih je uveden sličan sustav. Voditeljica Odjela zaštite zdravlja, okoliša i sigurnosti na radu u Selku Marijana Gudelj izrazila je podršku zalaganju Zavoda za sustavno i primjereno reguliranje stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, te je obostrano iskazan interes za daljnji nastavak suradnje. (Foto: ZUZNR)