UGOVARANJE MINIMALNE PLAĆE U MANJEM IZNOSU

Minimalna plaća najniži je mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Člankom 3. stavkom 2. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21, dalje: Zakon) propisano je kako se minimalnom plaćom smatra i najmanji iznos mjesečne brutoplaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu.

Člankom 8. stavkom 2. Zakona propisano je kako se kolektivnim ugovorom ne može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od 95% iznosa propisanog uredbom Vlade Republike Hrvatske (dalje: Uredba).  Naime, Zakonom je propisan samo raspon mogućeg umanjenja iznosa minimalne plaće iz Uredbe, a radi se o iznimci koja se mora izričito ugovoriti kolektivnim ugovorom i koja će se primjenjivati pod uvjetima kako je to navedeno u samom kolektivnom ugovoru.

Ako ovakva iznimka nije izričito ugovorena, svaki je poslodavac dužan isplatiti minimalnu plaću u iznosu iz Uredbe.

U konkretnom slučaju, predmetnim kolektivnim ugovorom je ugovorena plaća u iznosu koji je naknadno zbog podizanja iznosa minimalne plaće manji od iznosa iz Uredbe, ali veći od propisanih 95% nove minimalne plaće, a time se ne smatra da su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. Zakona, jer to stranke nisu izričito ugovorile. Slijedom navedenog, poslodavac je dužan isplatiti bruto minimalnu plaću koja od 1. siječnja 2023. iznosi 700,00 eura.