Ugovor o radu pripravnika

Sukladno članku 55. Zakona o radu osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, poslodavac može zaposliti kao pripravnika. Pripravnik se osposobljava za samostalan rad u zanimanju za koje se školovao, te se ugovor o radu pripravnika može sklopiti na određeno vrijeme. Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje najduže jednu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Slijedom navedenog, osoba koja prethodno nije radila u zanimanju za koje se školovala, može sklopiti ugovor o radu kao pripravnik. Ugovor o radu pripravnika može biti sklopljen na određeno vrijeme, kao i na neodređeno vrijeme uz određivanje trajanja pripravničkog staža.