Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu uvodi se definicija posla koji se obavlja sezonski, s naznakom bitnih obilježja takve vrste rada i naznakom djelatnosti u kojima se u pravilu pojavljuje. Također, izmjene i dopune Zakona o radu omogućavaju sklapanje ugovora o radu za stalne sezonske poslove na neodređeno vrijeme i predviđaju fleksibilne mogućnosti dogovora radnika i poslodavca o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme privremenog prekida u obavljanju sezonskih poslova.

Obzirom da i dalje ostaje mogućnost sklapanja ugovora na određeno vrijeme, a kako bi se spriječila moguća zlouporaba sklapanja ugovora o radu za stalne sezonske poslove u cilju izbjegavanja ograničenja koja su propisana za ugovore o radu koji se sklapaju na određeno vrijeme, propisano je da se takva vrsta ugovora može sklopiti samo ako godišnja razdoblja povećane potrebe za poslom koji se obavlja kao sezonski posao, u određenim dijelovima kalendarske godine ne traju duže od ukupno devet mjeseci.