Uz svjetski dan zdravlja – 7. travnja: Opredijeljeni za preventivne aktivnosti i zdrave životne navike

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja. Na taj dan 1948. godine osnovana je Svjetska zdravstvena organizacija, koja ove godine obilježava 70 godina postojanja.

U sklopu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja posvećeno je univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti kojom svatko i svugdje ima pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu. U svakom društvu dostupna zdravstvena zaštita za sve moguća je jedino uz jačanje preventivnih aktivnosti. Ovogodišnja javnozdravstvena akcija u Zagrebu i drugim gradovima usmjerena je predstavljanju preventivnih programa te aktivnosti promicanja i unaprjeđenja zdravlja, od spolnog zdravlja, mentalnog zdravlja pa do prevencije raka i drugih kroničnih bolesti.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u povodu ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja želi posebno naglasiti da je zdravlje radno aktivnog stanovništva od posebnog značaja za gospodarski razvoj zemlje kao i materijalnu i socijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Zato je važno osigurati zdrave uvjete rada u radnim ali istovremeno i u životnim sredinama, te kontinuirano osvješćivati, informirati, educirati i poticati poslodavce, radnike  i druge dionike na provođenje preventivnih aktivnosti, sudjelovanje u kampanjama i javno-zdravstvenim akcijama.

Preduvjet za očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka je unapređenje zdravlja, usvajanje zdravih životnih navika, sprječavanje razvoja kroničnih, nezaraznih bolesti, sprječavanje nezgoda i ozljeda na radu, tjelesna aktivnost, uvođenje odgovarajućih preventivnih vježbi na radnom mjestu prema vrsti posla te učinkovita primjena mjera zaštite na radu na svakom mjestu rada.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu svojim aktivnostima, kontinuiranim radom i organizacijom edukacijskih programa nastoji aktivno poduprijeti život i zdravlje čovjeka kao temeljnih vrednota promicanjem kulture sigurnosti, preventivnog djelovanja, te smanjenja rizika po život i zdravlje radnika na radnom mjestu.

Zavod je u protekloj godini uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) u sklopu dvogodišnje kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ održao niz seminara na kojima je istaknuta važnost kineziologije i medicine rada za zdraviji i duži radni vijek. Na seminarima je istaknuta važnost održivog rada i zdravog starenja od trenutka ulaska u svijet rada, te osiguranje zdravog radnog okruženja i sigurnih radnih uvjeta kako bi se smanjili zdravstveni problemi radnika i stopa bolovanja. Istaknuta je i važnost preventivnog djelovanja i sprečavanja mišićno-koštanih oboljenja. U suradnji s dr.sc. Josipom Nakić, višom asistenticom i znanstvenom suradnicom s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, pokazane su vježbe s pravilnim načinima kretanja na mjestu rada. Naime, izvođenje odgovarajućih vježbi prilagođenih vrsti posla i pridržavanje pravila zaštite na radu na radnom mjestu uvelike mogu pomoći očuvanju zdravlja i radne sposobnosti, te sprečavanju pojave kroničnih nezaraznih bolesti. Dobrim dizajnom mjesta rada i organizacijom rada, uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, dobrim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, ograničenjima za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama moguće je postići zdrave, sigurne i održive radne uvjete.

Zavod će i u daljnjim aktivnostima kontinuirano raditi na promociji očuvanja radne sposobnosti i zdravlja radnika, te se zalagati za razvoj kulture preventivnog djelovanja s ciljem sprečavanja štetnih učinaka koje rad i radni uvjeti mogu imati na zdravlje i život čovjeka. U sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na 33. Plitvičkom maratonu koji će se održati 2.-3.06.2018., promovirat će se zdravi načini života, te će se poticati radno aktivno stanovništvo i najšira populacija na tjelesnu aktivnost.

Zaposlenici Zavoda su u povodu Svjetskog dana zdravlja uz stručno vodstvo kineziologinje dr.sc. Josipe Nakić, vježbanjem na otvorenom prostoru iskazali opredjeljenje za preventivne aktivnosti i zdrave životne navike, provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ i projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“. Osobito je važno jačati sposobnost radno aktivne populacije za skrb i unapređenje vlastitog zdravlja kao osnovnog preduvjeta očuvanja radne sposobnosti, pa će i nadalje Zavod za unapređivanje zaštite na radu nastaviti s promicanjem tog cilja, kao i prve nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ i EU kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“.