Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju i radni staž

Osoba koja se stručno osposobljava za rad kod određenog poslodavca, ne zasniva radni odnos s tim poslodavcem i ne sklapa s poslodavcem ugovor o radu.

Stoga, razdoblje stručnog osposobljavanja nije u smislu Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), isto što i razdoblje radnog odnosa koje je određeni radnik proveo kod poslodavca.

Obzirom da Zakon o radu ne definira pojam radnog staža niti propisuje uvjete za stjecanje pojedinih materijalnih prava radnika kao što je to primjerice, „minuli rad“ pri obračunu plaće ili „navršene godine radnog staža“ za isplatu jubilarne nagrade, navedeni pojmovi i uvjeti ne mogu se tumačiti s pozicije toga općeg propisa o radu.