Zaštita dostojanstva radnika – imenovanje osobe

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17, 98/19 i 151/22) propisana je obveza poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika da uz prethodnu pisanu suglasnost osobe za koju predlaže imenovanje, imenuje osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika, dužan je za rješavanje navedenih pritužbi imenovati dvije osobe različitog spola.

Nadalje, imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva zakonska je obveza poslodavca, te navedenu osobu poslodavac imenuje uz savjetovanje s radničkim vijećem.

Iz navedenoga proizlazi, kako prihvaćenje imenovanja ne predstavlja nužno i obvezu bilo za pojedinog radnika bilo za osobu koja se ne nalazi u radnom odnosu kod poslodavca, uzimajući u obzir uvjet prethodne suglasnosti navedenih osoba.