Zaštita dostojanstva radnika – imenovanje osobe

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) propisana je obveza poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika da imenuje osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva je zakonska obveza poslodavca. Navedenu osobu poslodavac imenuje i razrješava samostalno, pri čemu prihvaćanje imenovanja nije ujedno i obveza pojedinog radnika. Isto tako, imenovani radnik nema utjecaja na poslodavčevu odluku o promjeni osobe koju će, u skladu sa Zakonom,  imenovati kao osobu za zaštitu dostojanstva radnika.