Zavod u HGK Karlovac: Kampanja je prilika za motivaciju poslodavaca i radnika

U suradnji sa HGK Županijskom komorom Karlovac poduzetnicima s područja Karlovačke županije Zavod za unapređivanje zaštite na radu predstavio je ciljeve prve nacionalne kampanje iz područja zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. uz poziv na aktivno sudjelovanje i ostvarivanje korisnih učinaka za tvrtke, radnike i širu društvenu zajednicu.

O načinu provedbe kampanje, prevenciji rizika na radu, kulturi zaštite na radu te informiranju i motiviranju svih dionika u radnim sredinama za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, uz razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata i drugi radničkih predstavnika u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu, nazočne je upoznala Marina Borić, viša stručna savjetnica u Zavodu.

Promatrajući statističke podatke za 2015. godinu Karlovačka županija sa stopom ozljeda na radu 10,51 na 1.000 radnika nalazi se ispod prosječne stope u Republici Hrvatskoj 12,07 ozljeda na 1.000 radnika. Među ozlijeđenim radnicima najzastupljeniji su zaposleni u prerađivačkoj industriji, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te javne uprave i obrane.

Na ovom skupu nazočni poduzetnici upućeni su na korištenje dostupnih interaktivnih vodiča i praktičnih primjera koje je Zavod pripremio kako bi se svim dionicima u području zaštite na radu olakšala provedba obveza iz područja zaštite na radu te omogućilo neposredno i aktivno uključivanje u provedbu kampanje.

Predstavnici tvrtki s područja Karlovačke županije pozvani su i na Međunarodni sajam zaštite osoba i imovine „INTERPROTEX“ koji se održava na Zagrebačkom velesajmu od 04. – 07. travnja 2017. godine, a na kojem Zavod organizira savjetovalište o zaštiti na radu, radionice, okrugle stolove i prezentacije iz područja zaštite na radu te promicanje europske i nacionalne kampanje.