Zavod za unapređivanje zaštite na radu u projektu promicanja zdravlja i sigurnosti na radu

Prema definiciji Međunarodne organizacije rada nacionalna kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je ona u kojoj se pravo na sigurno i zdravo radno mjesto poštuje na svim razinama, gdje nadležna državna tijela, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u stvaranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih pravila, odgovornosti i obaveza, a gdje se najveći prioritet daje načelu prevencije.

U skladu s navedenim načelima, inicijativom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te tijela i institucija uključenih u rad Komunikacijske radne skupine u sustavu zaštite zdravlja na radu, u kojoj aktivno sudjeluje i Zavod za unapređivanje zaštite na radu, započeo je projekt promicanja zdravlja i sigurnosti na radu u pojedinim djelatnostima. Temeljem podataka iz informacijskog sustava HZZO-a (ZOROH), koji ukazuju na djelatnosti s visokim brojem prijavljenih ozljeda na radu, razmjenom informacija i dogovorom započela je suradnja s poslodavcima zainteresiranim za osnaživanje kulture prevencije na radnim mjestima s ishodima smanjenja ozljeda na radu te podizanja razine zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, prvenstveno u djelatnostima bolnica, trgovine te univerzalnih poštanskih usluga.

Komunikacijska radna skupina u sustavu zaštite zdravlja na radu okuplja predstavnike Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Inspektorata rada, kao i predstavnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog društava za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Katedre za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatske udruge poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Suradnjom i koordiniranim djelovanjem ovih tijela i institucija potiče se primjena i razvoj preventivnih mjera, osnaživanje stručnih kapaciteta za pružanje informacija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te uspostavljanje i unapređenje komunikacije i suradnje s ciljanim skupinama.

Temeljem održanih sastanka sa zainteresiranim poslodavcima u navedenim djelatnostima dogovorene su zajedničke aktivnosti radne skupine i poslodavaca uključujući i stručnjake za zaštitu na radu, povjerenike radnika za zaštitu na radu te ugovorne timove medicine rada. Planirane su sljedeće aktivnosti:

  1. Anketiranje radnika kojim će biti ispitani stavovi radnika o sigurnosti na radu, pogreškama koje se mogu pojaviti te izvještavanju o neželjenim događajima. Prikupljeni podaci koristit će se kod pripreme edukacija za radnike i izrade daljnjih prijedloga suradnje.
  2. Edukacije radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu, uključujući i davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu te održavanju radne sposobnosti. Edukacije će u okviru specifične zdravstvene zaštite radnika provoditi ugovorni doktori specijalisti medicine rada na teret sredstava HZZO-a.
  3. Izrada daljnjih prijedloga suradnje analizom provedenih aktivnosti u navedenim tvrtkama i ustanovama.

Ovim projektom promicanja zdravlja i sigurnosti na radu, tijela i institucije uključene u rad Komunikacijske radne skupine te društveno odgovorne tvrtke i ustanove i njihovi zaposlenici zajednički izgrađuju strategiju za postizanje održivog razvoja, stvaranja odgovarajućih uvjeta rada te sigurnog i zdravog radnog okruženja.