Željko Benković, dobitnik priznanja za unapređivanje zaštite na radu (2024.)

Željka Benkovića za dodjelu priznanja za unapređivanje zaštite na radu nominirao je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost i stekao zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Od 1986. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče kao voditelj odsjeka zaštite na radu i zaštite od požara, gdje uz obavljanje poslova iz nadležnosti sudjeluje i u radu povjerenstava te odbora za zaštitu na radu. Počasni je predsjednik Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske na čijim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima održava stručna predavanja od 2007. godine. Budući da g. Benković nije bio u mogućnosti doći danas na naš skup, priznanje će u njegovo ime preuzeti g. Krešimir Kargačin, pomoćnik ravnateljice za pravne poslove Klinike za psihijatriju Vrapče.