OiRA: Internetska interaktivna procjena rizika

Rizici povezani sa sigurnošću i zdravljem radnika postoje, ali dostupna su i jednostavna, te besplatna rješenja za njihovu procjenu i sprječavanje. Jedno od takvih rješenja koja su praktična pomoć mikro i malih poduzećima za upravljanje rizicima na mjestima rada su OiRA alati, koje je osmislila Europska unija, izgradile su ih zemlje članice i dostupni su svima.

OiRA (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati su prilagođeni brojnim sektorima i državama članicama EU, te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprječavanje nezgoda i nesreća, te profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom.

OiRA alati dostupni su na više jezika i obuhvaćaju najrazličitije sektore i djelatnosti, primjerice, frizersku djelatnost, obavljanje uredskih poslova, prometni sektor itd., a neprestano članice OiRA zajednice izrađuje nove internetske interaktivne alate za procjenu rizika. OiRA alati su jednostavni za upotrebu, korisnici se vode korak po korak kroz postupak procjene rizika, a alatom se izrađuje i plan mjere koje valja poduzeti kako bi se riješile utvrđene poteškoće.

Temeljem čl. 5. st. 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19) za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati  (OiRA) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

 Na mrežnoj platformi OiRA dostupni su sljedeći alati na Hrvatskome jeziku:

Za dobro upravljanje zaštitom na radu od osobite je važnosti u izradu procjene rizika uključiti radnike, što je i obveza poslodavaca sukladno Zakonu u zaštiti na radu (poveznica: https://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/znr001.pdf) i Pravilniku o izradi procjene rizika (https://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/znr0041.pdf).

Zaštitar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/zastitar/zastitar)

Alat je namijenjen uglavnom manjim poduzetnicima za procjenu rizika pri obavljanju fizičku i tehničku zaštitu, ali može biti i za velike zaštitarske tvrtke. Pri radu zaštitara izraženiji su statički napori zbog rada u sjedećem položaju ili dugotrajnom stajaćem položaju, a osobito psihički napori zbog odgovornosti za ljude ili materijalnu imovinu, kao i zbog velike vjerojatnosti izvanrednih događaja (u noćnim klubovima, bankama, priredbama i sl.).

Dostavljač paketa

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/dostavljac-paketa/dostavljac-paketa)

Ovaj alat služi za procjenu rizika pri radu osoba koje dostavljaju robu opće namjene u vozilima do 3,5 tone i koji uglavnom obavljaju sami utovar, prijevoz, istovar i dostavu paketa manje jedinične težine. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je stavljen na mehaničke opasnosti zbog mogućnosti sudara, opasnosti od padova i rušenja zbog udara drugog vozila pri utovaru, parkiranju ispred prostora naručitelja, rizik zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta prilikom dostave, dinamičke napore zbog prenošenja paketa. Namijenjen je pretežito manjim poduzetnicima, ali može biti i za velike dostavljačke tvrtke (koje u dostavi imaju podizvođače male obrte). Napomena: ovaj alat nije namijenjen procjeni rizika pri radu osoba koje voze kemikalije, životinje, infektivne tvari, radioaktivne tvari i sl., za koje se zahtijevaju posebna znanja.

Vulkanizer

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/vulkanizer/vulkanizer-1)

Alat je namijenjen pretežito za male poduzetnike za procjenu rizika pri radu vulkanizera, koji rade u vulkanizerskim radionicama ili ispred njih, te u skladištima guma. Obuhvaćeni su svi rizici, a osobito su izražene mehaničke opasnosti zbog rukovanja alatima, zatim statički napori prilikom zamjene i popravka guma (pognuti položaj tijela) i dinamički napori zbog prenošenja i skladištenja guma.

Ličilac – soboslikar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/licilac-soboslikar/licilac-soboslikar-1)

Alat je namijenjen pretežito manjim poduzetnicima za procjenu rizika pri radu ličioca-soboslikara. Oni rade u zatvorenim ili poluzatvorenim objektima (novogradnja / renoviranje) na poslovima skidanja stare boje, laka i premaza s drva, zida i metala, pripreme površine (šmirglanje, gletanje, ravnanje) i nanošenje novog sloja. Pri tim poslovima izražene su mehaničke opasnosti prilikom rukovanja s alatima za brušenje, padovi s visine zbog korištenja ljestvi, statodinamički napori zbog čestog sagibanja i istezanja.

Vozač taksija

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/vozac-taksija/vozac-taksija)

Ovaj alat je namijenjen uglavnom manjim poduzetnicima za procjenu rizika pri prijevozu putnika u osobnim vozilima B kategorije. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a pri radu vozača taksija izraženije su mehaničke opasnosti zbog mogućnosti sudara, opasnosti od padova i rušenja zbog udara drugog vozila pri čekanju na klijenta, statičkih napora zbog dugotrajnog sjedenja i psihičkih napora zbog zahtjevnih klijenata.

Radnik u cestovnom transportu tereta

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-u-cestovnom-transportu-tereta/radnik-u-cestovnom-transportu-tereta)

Alat je namijenjen za procjenu rizika pri radu osoba koje prevoze robu opće namjene u vozilima iznad 3,5 tone i više i koji mogu rukovati ručnim i mehaniziranim uređajima za prijenos tereta (viličari). Najizraženije su mehaničke opasnosti zbog mogućnosti sudara, opasnosti od padova i rušenja zbog udara drugog vozila pri utovaru, statičkih napora zbog dugotrajnog sjedenja i psihičkih napora zbog odgovornosti za robu, održavanja budnosti, odvojenosti od obitelji i prijatelja. Namijenjen je uglavnom manjim poduzetnicima, ali može biti i za velike prijevozničke tvrtke. Napomena: Alat nije namijenjen procjeni rizika pri radu osoba koje prevoze kemikalije, životinje, infektivne tvari, radioaktivne tvari i sl., za koje se zahtijevaju posebna znanja.

Radnik u cateringu

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-u-cateringu/radnik-u-cateringu)

Alat služi za procjenu rizika pri radu u zatvorenim kuhinjama na pripremi obroka, pakiranju i dostavi do naručitelja, te slaganju opreme i obroka kod naručitelja, kao i posluživanju hrane. Najizraženije su opasnosti od padova i rušenja, naleta vozila zbog nedostatnosti parkinga ispred prostora naručitelja, termičke opasnosti zbog posuda s vrućom hranom, statodinamički napori zbog stajaćeg položaja tijela te ručnog prenošenja teških posuda i opreme. Alat je namijenjen uglavnom manjim i srednjim poduzetnicima.

Mesar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/mesar/mesar)

Alatom se procjenjuje rizik pri radu mesara, koji rade u zatvorenim prostorima: mesnicama ili tvrtkama za obradu mesa. Najizraženije su mehaničke opasnosti od porezotina zbog rukovanja noževima, termičke opasnosti zbog rukovanja smrznutim komadima mesa. Izraženi su i rizici uzrokovani mikroklimatskim uvjetima zbog povremenog rada u hladnjačama, statodinamički napori zbog stajaćeg položaja tijela te ručnog prenošenja mesa. Alat je namijenjen uglavnom manjim poduzetnicima. Nije namijenjen procjeni rizika pri radu u klaonicama.

Kontrolor na parkiralištu

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kontrolor-na-parkiralistu/kontrolor-na-parkiralistu)

Alatom se procjenjuju rizici pri radu kontrolora na parkiralištu, koji radi na otvorenom prostoru (na ulici, privatnom i javnom parkingu) te u zatvorenim objektima (objekt ili prostor unutar garaža ili ulaza u garažu). Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori s naglaskom na mehaničke opasnosti (npr. pad od naleta automobila), nepovoljne klimatske uvjete zbog rada na otvorenom, psihičke napore zbog nezadovoljnih stranki, statičke napore zbog stalnog hodanja (ili sjedenja za one koji sjede u „kućici“ u garaži). Alat je namijenjen manjim ali i većim poduzetnicima (gradske tvrtke za nadzor parkiranja). Napomena: Alat nije namijenjen osobama koje voze „pauk“.

Instruktor vožnje u autoškoli

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/instruktor-voznje-u-auto-skoli/instruktor-voznje-u-auto-skoli)

Alatom se procjenjuje rizik pri radu instruktora u autoškoli, koji radi u učionici i predaje nekoliko grupa predmeta te praktično osposobljava kandidate za vozače. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori s naglaskom na statodinamičke napore zbog sjedećeg položaja tijela u skučenom prostoru i psihičke napore zbog rada s različitim polaznicima, te nepovoljne mikroklimatske uvjete. Alat je namijenjen pretežito malim poduzetnicima.

Keramičar oblagač

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/keramicar-oblagac/keramicar-oblagac)

Ovaj alat služi za procjenu rizika pri postavljanju i popravcima keramičkih i ostalih vrsta obloga. Namijenjen je pretežito malim i mikroposlodavcima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, primjerice, opasnosti od padova i rušenja zbog neravnih i zatrpanih površina za kretanje, nepovoljni klimatski uvjeti zbog mogućeg rada u poluotvorenim prostorima, statički napori zbog rada u nefiziološkom položaju tijela i skučenom prostoru, te psihosocijalni rizici zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Radnik u kemijskoj čistionici I praonici

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-u-kemijskoj-cistionici-i-praonici/radnik-u-kemijskoj-cistionici-i-praonici)

Ovaj alat služi za procjenu rizika pri zaprimanju nečiste i isporuci čiste robe, obavljanju kemijskog čišćenja i pranja robe, peglanju, slaganju i sortiranju robe. Namijenjen je uglavnom malim i mikroposlodavcima, ali i većim tvrtkama koje se bave takvim uslugama. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je na opasnostima od padova i rušenja na skliskom terenu, kemijskim štetnostima zbog korištenja kemikalija za čišćenje, nepovoljnim mikroklimatskim uvjeta zbog rada u prostoru u kojem se razvija velika količina topline i vlage, te statičkim naporima zbog rada u dugotrajnom stajaćem i pognutom položaju tijela.

Konobar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/konobar/konobar)

Ovaj alat namijenjen je malim i mikroposlodavcima za procjenu rizika s kojim se suočavaju konobari pri radu u caffe baru, hotelu, restoranu, bistrou i sličnim prostorima (otvorenog i zatvorenog tipa), ali i pri povremenom radu izvan prostora poslodavca (npr. na priredbama i slično). Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, s naglaskom na opasnosti od padova i rušenja zbog prolivenih tekućina i skučenog prostora, statičke napore zbog rada u dugotrajnom stajaćem i pognutom položaju tijela, dinamičke napore zbog prenošenja tereta (poslužavnici), psihosocijalne rizike zbog visokih očekivanja klijenata.

Optičar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/opticar/opticar)

Ovaj alat služi za izradu procjene rizika pri radu na izradi i prodaji optičkih pomagala u zatvorenim prostorima. Namijenjen je ponajviše malim i mikroposlodavcima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito statički napore zbog rada u dugotrajnom pognutom položaju tijela, napori vida i psihosocijalni rizici zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Radnik na uređenju i održavanju krajolika

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-na-uredjenju-i-odrzavanju-krajolika/radnik-na-uredenju-i-odrzavanju-krajolika)

Ovaj alat namijenjen je mikro i malim poslodavcima za izradu rizika s kojima su uočeni radnici pri uređenju i održavanju krajolika. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a budući da je riječ o radu na otvorenom prostoru naglasak je stavljen na rizike kao što su izloženost različitim klimatskim uvjetima kao što su visoke i niske temperature, oborine i vjetrovi, rad na suncu, često u vlazi i hladnoći, rizike u javnom prometu, od padova, kemijskih i bioloških štetnosti, kao i statodinamičkim naporima.

Administrativni radnik

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/administrativni-radnik/administrativni-radnik-2)

Ovaj alat namijenjen je malim i velikim poslodavcima, privatnog i javnog sektora, a služi za procjenu rizika pri radu za računalom u zatvorenim prostorima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je stavljen na statičke napore zbog dugotrajnog sjedećeg rada, statičke napore zbog ponavljajućih pokreta i napore vida.

Trgovac

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/trgovac/trgovac)

Alat služi za procjenu rizika pri radu na prodaji robe široke potrošnje u nespecijaliziranim trgovinama. Namijenjen je u prvom redu malim i mikroposlodavcima, ali i velikim trgovačkim lancima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito opasnosti od padova i rušenja stvari, statički napori zbog rada u dugotrajnom stojećem ili sjedećem položaju tijela, te psihosocijalni rizici zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Vodoinstalater

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/vodoinstalater/vodoinstalater)

Alat služi za procjenu rizika pri radu na postavljanju i popravcima vodovodnih instalacija. Namijenjen je malim i mikroposlodavcima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito opasnosti od padova i rušenja stvari zbog skliskih podova, biološke štetnosti zbog moguće izloženosti zaraznom materijalu, statički napori zbog rada u nefiziološkom položaju tijela i skučenom prostoru, te – psihosocijalne rizike zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Skladišni radnik

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/skladisni-radnik/skladisni-radnik)

Alat je namijenjen procjeni rizika u svim vrstama skladišta, u zatvorenim prostorima, ali i na utovaru i istovaru tereta ispred skladišta na otvorenom. Uvršteno je rukovanje svim vrstama viličara. Namijenjen malim ali i velikim poslodavcima koji u svom radnom prostoru posjeduju skladišta. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito mehaničke opasnosti prilikom rukovanja teretom i viličarem, opasnosti od padova i rušenja tereta u slučaju nepravilnog rada, nepovoljne mikroklimatske i klimatske uvjete (vanjski uvjeti, propuh), te statički napori zbog rada u dugotrajnom sjedećem položaju tijela.

Radnik na poslovima čišćenja

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-na-poslovima-ciscenja/radnik-na-poslovima-ciscenja)

Alat služi za procjenu rizika pri čišćenju zatvorenih objekata kod malih poslodavaca, kao i kod većih poslodavaca (kao npr. u domovima za umirovljenike, školama, dječjim vrtićima, trgovačkim centrima, velikim uredskim prostorima i slično). Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je stavljen na opasnosti od padova i rušenja zbog mokrih površina za kretanje, kao i zbog rada na povišenom (uporaba ljestvi), biološke štetnosti zbog moguće izloženosti zaraznom materijalu, statičke napore zbog rada u dugotrajnom stajaćem i pognutom položaju tijela, te na psihosocijalne rizike zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Kućni majstor – domar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kucni-majstor-domar/kucni-majstor-domar-2)

Ovaj alat služi za procjenu rizika pri radu na održavanju objekata kod malih poslodavaca (specijalizirane tvrtke koje nude tu uslugu za velike poslodavce), kao i kod većih poslodavaca (primjerice, u domovima za umirovljenike, školama, dječjim vrtićima, trgovačkim centrima i slično). Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito mehaničke opasnosti pri rukovanju ručnim mehaniziranim alatima, opasnosti od padova i rušenja, opasnosti od električne struje (kod radnika elektro-struke), te psihosocijalni rizici zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Prodavač na benzinskoj crpki

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/prodavac-na-benzinskoj-crpki/prodavac-na-benzinskoj-crpki)

Alatom se procjenjuje rizik pri radu na zaprimanju i prodaji naftnih derivata. Namijenjen je ponajprije malim i mikroposlodavcima koji imaju jednu ili manji broj benzinskih postaja, ali i velikim tvrtkama koje imaju veliki broj benzinskih postaja. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je na opasnostima od požara i eksplozija, izloženost parama naftnih derivata, nepovoljnim klimatskim uvjetima i psihosocijalnim rizicima zbog rada sa zahtjevnim strankama.

Kuhar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kuhar/kuharica)

Alat služi za procjenu rizika pri radu u kuhinji u restoranu, bistrou, povremeno na otvorenom (priredbe i sl.). Namijenjen uglavnom malim i mikroposlodavcima. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, osobito mehaničke opasnosti prilikom rukovanja ručnim alatima (opasnost od porezotina), opasnosti od padova zbog prolivenih tekućina, termičke opasnosti zbog rukovanja vrućim predmetima, nepovoljni mikroklimatski uvjeti zbog kuhanja (visoka temperatura i vlažnost zraka), statički napori zbog rada u dugotrajnom stajaćem i pognutom položaju tijela, dinamički napori zbog prenošenja teških tereta (sirovine za pripremu hrane, veliki lonci i sl.), te psihosocijalni rizici zbog visokih očekivanja klijenata.

Radnik u rasadniku bilja

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/radnik-u-rasadniku-bilja/radnik-u-rasadniku-bilja)

Ovaj alat namijenjen je uglavnom malim i mikroposlodavcima za procjenu rizika pri radu u proizvodnji biljaka u rasadniku, stakleniku/plasteniku i na otvorenom prostoru. Obrađene su sve opasnosti, štetnosti i napori, a naglasak je stavljen na opasnosti od padova, kemijske štetnosti prilikom uporabe pesticida, biološke štetnosti pri radu na polju ili izvan rasadnika, nepovoljne klimatske uvjete za radnike koji rade na otvorenom ali i u rasadniku, statičke napore zbog rada u dugotrajnom pognutom položaju tijela, te dinamičke napore zbog prenošenja teških tereta.

Šumski radnik

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/sumski-radnik-rukovatelj-pilom/sumski-radnik-rukovatelj-pilom)

OiRA alat za šumske radnike – rukovatelje pilom omogućuje izradu procjene rizika za ovu zanimanje, a namijenjen je mikro i malim poslodavcima. Omogućuje da šumski radnici – rukovatelji pilom i poslodavci na jednostavan način prepoznaju rizike, poduzmu mjere za njihovo uklanjanje, sprječavanje i smanjivanje, te rade na siguran način i čuvaju svoje zdravlje i radnu sposobnost. Ovaj OiRA alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Pekar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/pekar/pekar)

Cilj zaštite na radu je sprječavanje rizika, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. OiRA alat za pekare omogućuje izradu procjene rizika, temeljem koje se poduzimaju mjere za njihovo uklanjanje ili smanjivanje. Sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u pekarnicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Pediker

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/pediker/pediker)

Pedikeri su na mjestima rada izloženi brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, biološke i kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. OiRA alat za pedikere omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje, te učinkovito upravljanje njima. Sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u pedikerskim salonima: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Cvjećar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/cvjecar/cvjecar)

OiRA alat za cvjećare omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje. Njegova svrha je da cvjećari na jednostavan način prepoznaju i procijene rizike, te osmisle i primijene mjere za njihovo sprječavanje i smanjivanje na najmanju moguću mjeru. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u cvjećarnicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Autolimar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/autolimar/autolimar)

OiRA alat za autolimare omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje, a ujedno na jednostavan način poučava poslodavce i radnike o provođenju učinkovitih mjera u postizanju sigurnosti na poslu i zaštiti zdravlja radnika. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u autolimarskim radionicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Autolakirer

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/autolakirer/autolakirer)

OiRA alat za autolakirere omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje. Uz to, edukativna je pomoć poslodavcima i autolakirerima u prepoznavanju rizika u ovom zanimanju i njihovu preveniranju. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u autolakirerskim radionicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

COVID-19

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/covid-19/covid-19)

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izradila je novi OiRA alat kao predložak za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID-19.

Vodič za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID – 19 nije zamjena za procjenu rizika u zdravstvenim ustanovama u kojima se pruža medicinska skrb osobama zaraženim virusom SARS-CoV-2.

Vodič iz ovog alata može biti prilog uz procjenu rizika koju je poslodavac obvezan izraditi u skladu s odredbom članka 18. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19).

Mišljenje u vezi revidiranja procjene rizika zbog pandemije COVID-19 dostupno je na: https://uznr.mrms.hr/revidiranje-procjene-rizika-u-okolnostima-epidemije-koronavirusa/

Kozmetičari

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kozmeticari/kozmeticarka-1)

Radnici u kozmetičkom salonu izloženi su brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, ponavljajući pokreti, biološke štetnosti (mogućnost zaraze od klijenata), kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. Ovaj alat namijenjen je kozmetičarima kako bi na jednostavan način prepoznali i procijenili rizike, te osmislili i primijenili mjere za sprečavanje i smanjivanje rizika.

Njegovatelji starijih osoba

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-starijih/njegovatelji-starijih)

OiRA alat za njegovatelje starijih osoba omogućava izradu procjene rizika za poslove njegovatelja u manjim organizacijskim jedinicama u kojima sve poslove obavljaju njegovatelji. Alat se sastoji od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, poslove njege starijih osoba, njegu kože te ostale izvore opasnosti, štetnosti i napora. Putem OiRA alata se poslodavci i radnici mogu informirati o rizicima kojima su izloženi u radu i o prijedlozima za njihovo otklanjanje ili smanjivanje.

Njegovatelji djece – Dadilje

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-djece/njegovatelji-djece-m1)

Pri radu s djecom njegovatelji su izloženi različitim rizicima povezanim s radom poput bioloških štetnosti (visoki rizici od infektivnih bolesti), kemijskih štetnosti prilikom uporabe sredstava za dezinfekciju i čišćenje prostora, statodinamičkih napora (ponavljajući pokreti, prenošenje tereta) i psihofizioloških napora (povećana odgovornost za zdravlje i boljitak djece). OiRA alat za njegovatelje djece – dadilje pomaže u prepoznavanju i procjeni rizika povezanih s radom, te daje smjernice za njihovu eliminaciju ili smanjivanje na najmanju moguću razinu.

Frizeri

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/frizerski-salon/frizerski-salon-1)

Alat priprema poslodavce i radnike za procjenu rizika, pomaže u prepoznavanju rizika i izradi plana mjera za prevenciju mogućih opasnosti i zaštitu zdravlja radnika. Sastoji se od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, frizerske poslove, njegu kože i dr. Također navedene su i mjere zaštite od požara. Ako osim rizika navedenih u samom alatu postoji još izvora opasnosti, štetnosti i napora, oni se mogu dodati. Završno izvješće može se pohraniti i ispisati kao dokument procjene rizika, jednako kao i plan mjera ako su potrebne. Izradili smo upute, koje vas uz informacije i savjete vode korak po korak kroz postupak procjene rizika pomoću OiRA alata za frizere, od same registracije do kreiranja dokumenta procjene rizika, njegova ispisa i ažuriranja same procjene. Upute možete preuzeti OVDJE.

Video sa Uputama za korištenje OiRA alata možete preuzeti OVDJE.