ZUZNR i HOK: PREDSTAVLJEN OiRA ALAT ZA FRIZERE

Europska agencija za zaštitu na radu (EU OSHA) razvila je internetski interaktivni alat OiRA za procjenu rizika čime se omogućava mikro i malim poslodavcima da na jednostavan način primjene postupni proces procjene rizika počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika na mjestu rada preko donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti do praćenja i izvješćivanja. U OiRA zajednici do sada je izrađeno 138 OiRA alata za različita zanimanja iz ukupno 66 sektora, a alati se koriste u 17 europskih država i prevedeni su na 15 jezika, a izradom  prvog  OiRA alata za frizere u ovu zajednicu uključila se i Hrvatska.

Prvo predstavljanje novog OiRA alata za frizere (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) održano je u Hrvatskoj obrtničkoj komori, a na predstavljanju su iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sudjelovale Snježana Štefok, Ana Akrap, Žanna Šostak i Renata Valentić. Riječ je o novoj besplatnoj internetskoj aplikaciji namijenjenoj malim poslodavcima u frizerskoj djelatnosti koja im omogućava samostalnu izradu procjene rizika.

Okupljene predstavnike frizera i kozmetičara iz Grada Zagreba i  drugih županija uvodno je pozdravio Ivica Zanetti, predsjednik Ceha frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore, a Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, održala je prezentaciju OiRA alata za frizere upućujući nazočne u njegovu  praktičnu primjenu. Sudionici radionice s  velikim zanimanjem pratili su i sudjelovali u korištenju  ove internetske aplikacije koja se sastoji od pet modula, a uključuje organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o radnom prostoru, poslovima koji se obavljaju, zaštiti i njezi kože te informacije o ostalim izvorima opasnosti, štetnosti i naporima.

Predstavnici Ceha frizera i kozmetičara ocijenili su OiRA alat izuzetno praktičnim i korisnim, budući im omogućava razumijevanje i odgovarajuće postupanje u provedbi i kontroli mjera u području zaštite na radu  a doprinosi i optimizaciji te racionalizaciji troškova poslovanja.

Hrvatska obrtnička komora je do sada ostvarila uspješnu suradnju sa Zavodom kroz  besplatno savjetovalište „Zaštita na radu 3u1“ i organizaciju Info dana „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“, te kroz  brojne druge programe .

U okviru plana aktivnosti Zavoda nastaviti će se prilagodba i izrada novih OiRA alata za druga zanimanja.

Hrvatska obrtnička komora i članovi Ceha frizera iskazali su veliki interes za daljnje  predstavljanje  OiRA  alata te je dogovoreno održavanje radionica  u  županijama.