Duljina trajanja otkaznog roka

Sukladno članku 122. Zakona o radu propisano je vrijeme najmanjeg trajanja otkaznog roka i to u trajanju od dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine; mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu; mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine; dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina; dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina; tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina.

Međutim, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, može se odrediti kraći otkazni rok za radnika nego za poslodavca od gore određenog roka, za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu.

Slijedom navedenog, budući pravilnik o radu Vašeg poslodavca nije zakonom dopušten pravni izvor koji bi mogao drugačije uređivati duljinu trajanja otkaznog roka, na Vašu situaciju otkazivanja ugovora o radu mjerodavne su odredbe Zakona o radu, odnosno za Vas povoljnija odredba ugovora o radu.