Nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe

Mogućnost prijeboja potraživanja koje poslodavac ima prema radniku, propisana je odredbom članka 96. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22).

Bez suglasnosti radnika, poslodavac ne smije svoje potraživanje od njega naplatiti uskratom plaće ili nekog njezinog dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće, pri čemu radnik svoju suglasnost ne može dati prije nastanka potraživanja.

Slijedom ranijih mišljenja ovoga ministarstva, ističemo kako ne postoji mogućnost davanja suglasnosti poslodavcu za uskratu dijela plaće na ime potraživanja koje još nije dospjelo unaprijed.

Međutim, moguće je da radnik za neko buduće razdoblje, prema računovodstvu poslodavca uputi zahtjev da mu dio plaće isplaćuje u korist nekog trgovačkog društva. Navedeno se odnosi i na usluge korištenja sportskih programa za koje je radnik prethodno potpisao pristupnicu kojom prihvaća opće uvjete korištenja tih usluga te traži aktivaciju tih usluga za određeno vremensko razdoblje odnosno do opoziva.

Dakle, prilikom definiranja obveza radnika i poslodavca u odnosu na korištenje spomenutih usluga, u opisanom slučaju nije moguće korištenje instituta ustegnuća plaće kako ga definira Zakon o radu, već je umjesto navedenoga potrebno da radnik svome poslodavcu da (trajni) nalog za isplatu dijela plaće u točno naznačenom mjesečnom iznosu u korist točno naznačenog trgovačkog društva, te da takav nalog za isplatu vrijedi do opoziva, do promjene iznosa koji se uplaćuje tom trgovačkom društvu i sl. Uređenje ugovora o nalogu, uključujući i obveze nalogoprimca (ovdje: poslodavca), materija je koju propisuje Zakon o obveznim odnosima.