Nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaprimilo je Vaš dopunski upit vezan za mogućnost davanja naloga od strane radnika poslodavcu koji se odnosi na način isplate plaće, i to, kako navodite, u dijelu „uskrate“ dijela plaće radniku.

Uvodno Vas obavještavamo kako u potpunosti ostajemo kod ranije danih mišljenja o primjeni odredbe članka 96. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) koja uređuje mogućnost prijeboja potraživanja koje poslodavac ima prema radniku, te se u odnosu na ovaj dopunski upit očitujemo se kako slijedi.

Slijedom ranijih mišljenja ovoga ministarstva, obavještavamo Vas kako ne postoji mogućnost unaprijed davanja suglasnosti poslodavcu za uskratu dijela plaće na ime potraživanja koje još nije dospjelo. Međutim, moguće je da radnik za neko buduće razdoblje da nalog računovodstvu poslodavca da mu dio plaće isplaćuje u korist nekog trgovačkog društva. Navedeno se odnosi i na situaciju koju navodite, a u bitnome radi se o uslugama korištenja sportskih programa za koje je radnik prethodno potpisao pristupnicu kojom prihvaća opće uvjete korištenja tih usluga te traži aktivaciju tih usluga za određeno vremensko razdoblje odnosno do opoziva.

Dakle, prilikom definiranja obveza radnika i poslodavca u odnosu na korištenje spomenutih usluga, u opisanom slučaju nije moguće korištenje instituta ustege plaće kako ga definira Zakon o radu, već je umjesto navedenoga potrebno da radnik svome poslodavcu da (trajni) nalog za isplatu dijela plaće u točno naznačenom mjesečnom iznosu u korist točno naznačenog trgovačkog društva, te da takav nalog za isplatu vrijedi do opoziva, do promjene iznosa koji se uplaćuje tom trgovačkom društvu i sl. Uređenje ugovora o nalogu, uključujući i obveze nalogoprimca (ovdje: poslodavca), materija je koju propisuje Zakon o obveznim odnosima.