Obavijest o rasporedu korištenja godišnjeg odmora

Sukladno odredbama Zakona o radu, poslodavac mora radnika najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora, obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora te razdoblju njegova korištenja.

Vezano uz sadržaj i način uređivanja rasporeda korištenja godišnjih odmora upućujemo kako navedeno utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu.

Dakle, poslodavac raspored korištenja godišnjih odmora, primjerice, za 2018. godinu mora imati napisan najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

Ukoliko se bilo na strani radnika bilo poslodavaca, promijene okolnosti zbog kojih nije moguće da se godišnji odmor koristi kako je utvrđeno rasporedom, dogovorom poslodavca i radnika moguće je godišnji odmor koristiti i u drugačijem rasporedu od utvrđenog, ali uz obvezu poštivanja roka od 15 dana u kojem poslodavac mora radnika obavijestiti o trajanju te razdoblju korištenja istog.