Obavještavanje poslodavca kod dobrovoljnog davanja krvi

Članak 86. stavak 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) određuje da radnik po osnovi darivanja krvi ima pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi ili prvi idući radni dan, osim ako se s poslodavcem ne dogovori drukčije ili je kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu drukčije uređeno.

Iz navedene odredbe proizlazi kako je nekim od navedenih izvora radnoga prava moguće odrediti i povoljnije pravo radnika u smislu većeg broja dana plaćenog dopusta ili rasporeda korištenja (npr. kolektivnim ugovorom odredi se da radnik za darivanje krvi poslije radnog vremena koristi pravo na plaćeni dopust prvi slijedeći radni dan).

Zahtjev za slobodne dane s osnove darivanja krvi poslodavcu je potreban zbog evidencije radnog vremena i organizacije rada (npr. nedostatak radnika uzrokuje nemogućnost korištenja dopusta određenog dana).

S druge strane, radnik mora znati za koji dan ili dane je oslobođen obveze rada uz naknadu plaće, bilo da je to na sam dan darivanja kako to određuje Zakon o radu ili neki drugi dan.

Svaki izostanak s posla radnik je dužan opravdati vjerodostojnim dokumentom što je u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi potvrda o darivanju krvi, koja je ujedno i dokaz ostvarivanja prava na plaćeni dopust.

O namjeri darivanja krvi, radnik je dužan, ako je to moguće, obavijestiti poslodavca najmanje tri dana unaprijed.

Mišljenja smo da način obavještavanja (pismeni zahtjev, e-mail, telefon i slično) određuje poslodavac, no on radniku ne bi smio otežati ostvarivanje njegovog prava da daruje krv i bude oslobođen od rada uz naknadu plaće.

Uputno je da radnik mogućnosti korištenja unaprijed dogovori sa poslodavcem.

Napominjemo da radnik pravo na plaćeni slobodan dan po osnovi darivanja krvi ostvaruje neovisno o opsegu korištenju prava na plaćeni dopust po drugoj osnovi.