Otkazivanje ugovora o radu radniku privremeno nesposobnom za rad

Odredbom članka 38. Zakona o radu određeno je kako radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.

Nadalje, odredbe članka 120. i 121. istog Zakona uređuju kako (ukoliko radnik nije privremeno nesposoban za rad zbog zadobivene ozljede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti) poslodavac može donijeti odluku o otkazu ugovora o radu. Odluka mora biti obrazložena u pisanom obliku, te se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu, koji rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.