Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika

Povodom Vašeg upita, ovim putem Vas obavještavamo da sukladno članku 134. stavku 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17, 98/19 i 151/22) poslodavac ili osoba koju je poslodavac ovlastio da osim njega prima i rješava pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika dužna je, u roku utvrđenom kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ako utvrdi da ono postoji. Dakle, osoba koju je poslodavac ovlastio da prima i rješava pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika, nakon provedenog postupka dužna je utvrditi je li u konkretnom slučaju došlo do uznemiravanja ili nije te o tome obavijestiti poslodavca.