Pravo na otpremninu

Sukladno odredbi članka 126. Zakonu o radu, pravo na otpremninu ostvaruje radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada. Iznimno, otpremninu ne ostvaruje radnik kojem se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem te radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima najmanje navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskoga staža.

 

Dakle, za stjecanje prava na isplatu otpremnine odlučno je vrijeme neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca prije otkazivanja. U navedeno razdoblje ne uračunava se i vrijeme provedeno na radu kod vlasnika obrta, bez obzira što je osnivač trgovačkog društva bio ujedno i vlasnik tog obrta. Obrt je različiti pravni subjekt od trgovačkog društva, a ugovor o radu koji je radnik sklopio s vlasnikom obrta nije prenesen u smislu odredbe članka 137. Zakona o radu na trgovačko društvo kao novog poslodavca.

 

Nastavno, skrećemo pažnju da je sukladno prethodno navedenoj odredbi moguće statusnom promjenom ili pravnim poslom prenijeti gospodarsku djelatnost ili jedan njezin dio sa starog na novog poslodavca. Ukoliko dođe do prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca, svi radnici zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su imali do dana prenošenja ugovora, odnosno novi poslodavac preuzima s danom prenošenja u neizmijenjenom obliku i opsegu sve obveze prema radnicima.