Otkaz za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i zaštita protiv otkaza

Poslodavac može osnovano otkazati ugovor o radu i za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika ako za to ima opravdan razlog. Međutim, privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Nadalje, mišljenja smo da propuštanje radnika da na vrijeme obavijesti poslodavca o svojoj nesposobnosti za rad i dostavi liječničke doznake za to razdoblje nije opravdani razlog za otkaz ukoliko se naknadno utvrdi da je u vrijeme izostanka s posla radnik bio nesposoban  za rad.

 

Radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu, sukladno članku 133. istog Zakona radnik ima mogućnost u roku od petnaest dana od dostave otkaza, odnosno saznanja za otkaz, zatražiti od poslodavca ostvarenje svoga prava. Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave navedenog zahtjeva radnika istom ne udovolji, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.