Razdoblje održavanja izbora za radničko vijeće

Odredbom članka 144. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) propisano je da se redoviti izbori za radničko vijeće u pravilu održavaju u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja.

Polazeći od stipulacije citirane zakonske odredbe, mišljenja smo da to ne znači da se redoviti izbori smiju održati samo u tome razdoblju, štoviše u slučaju namjere za utemeljenjem prvoga radničkog vijeća, nema zakonske zapreke da se kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, pokrene postupak utemeljenja prvoga radničkog vijeća u bilo kojem drugom razdoblju godine.

Napominjemo da je u tome slučaju potrebno provesti postupak propisan člankom 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća na način da prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća podnose u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca te da se cjelokupna daljnja procedura provede sukladno tome Pravilniku i Zakonu o radu.

Tako utemeljenom radničkom vijeću mandat će trajati četiri godine, sukladno članku 144. stavku 1. Zakona o radu, koji propisuje da se radničko vijeće bira na izborno razdoblje od četiri godine od dana objave konačno utvrđenih rezultata izbora.