Ugovor o radu na određeno vrijeme i otkazni rok

Odredbom članka 112. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisani su načini prestanka ugovora o radu. Istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme i otkaz ugovora su dva različita načina prestanka ugovora o radu.

 

Sukladno navedenom, ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen (dana određenog u ugovoru), bez potrebe dodatnog otkazivanja istog. Dakle, radi se o prestanku radnog odnosa istekom vremena, a ne otkazom, pa shodno tome ne postoji obveza odrađivanja otkaznog roka od strane radnika.