Primici radnika na temelju radnog odnosa

Odredbom članka 90.a Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) definirani su primici koje radnik ostvaruje temeljem činjenice zasnovanog radnog odnosa.

To su primici koji su po svom obilježju određeno materijalno pravo iz radnog odnosa (jubilarna nagrada, božićnica, regres i sl.) ili su primici koji predstavljaju naknadu troška radnika (za prijevoz na posao i povratak s posla, vezanih uz rad na izdvojenom mjestu rada, za službena putovanja, za rad na terenu i sl.).