Istek ugovora o radu na određeno vrijeme

U skladu sa člankom 112. točkom 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen. Dakle, istekom toga roka ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje po samom zakonu, te radnik nema više obvezu rada.

Sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, poznata su radniku i poslodavcu prava i obveze pa tako i trajanje radnog odnosa. Stoga obavijest radnika kojom obavještava poslodavca da mu ugovor  o radu na određeno vrijeme istječe nije obvezujuća.

Vezano uz mogućnost ponovnog zasnivanja radnog odnosa nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, navodimo kako poslodavac samostalno odlučuje hoće li radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Međutim, ukoliko bi poslodavac s radnikom želio sklopiti slijedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme, za to mora postojati objektivan razlog koji u ugovoru mora biti naveden.

Ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.