Upućivanje radnika na edukaciju

Vezano uz pitanje koje se odnosi na prava radnika upućenih na edukaciju, dostavljamo odgovor kako slijedi:

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) je propisano pravo radnika na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

U slučaju kada poslodavac svojom odlukom upućuje radnika na edukaciju, stručnu radionicu i sl. u dane tjednog odmora, radnik bi ostvarivao pravo na zamjenski tjedni odmor na način i u trajanju propisanim Zakonom o radu. Ako bi pri tome obavljao određene poslove po nalogu poslodavca i radio duže od ugovorenog (punog ili nepunog) radnog vremena (npr. sudjelovao u svojstvu predavača), ostvarivao bi pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad i rad nedjeljom.

Međutim, ukoliko je takva vrsta usavršavanja rezultat zahtjeva radnika, radnik ne bi ostvarivao niti pravo na navedena uvećanja plaće niti pravo na zamjenski tjedni odmor, bez obzira na činjenicu što je poslodavac snosio troškove takvog usavršavanja.